tin tức-sự kiện

BÁO CÁO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

BÁO CÁO
Công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016,phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tác giả: CHI BỘ ĐẢNG

Xem thêm

BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
BÀI HÁT DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC
THI KỂ CHUYỆN: MÓN QUÀ Ý NGHĨA
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN