giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cách mạng tháng 8 thành công – ngày 2/9/1945 Hồ Chủ Tịch đọc tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Hồ chủ tịc kêu gọi toàn thể nhân dân ta phải diệt giặc đói, giặc dốt. Ngày 9/5/1945 Người đã kí sắc lệnh thành lập nha bình dân học vụ. Trên quê hương Thanh Hải nhiều thầy cô giáo đã được cấp trên điều về dạy học như thầy Phan Bá Thuý, Phạm Bá Tĩnh, Phan Bá Tiên … từng cơ sở thôn như Cổ Động có thầy Đặng Văn Tơn, Đoan Vĩ có thầy Uyển, Thanh Khê có thầy Nhữ Văn Đài, Tri Ngôn có thầy Trịnh Văn Lương … Lớp học bấy giờ tạm ở nhà dân, mỗi lớp chỉ có trên dưới chục học sinh, một lớp học có thể nhiều đối tượng và chương trình khác nhau, có thầy tự đứng ra mở lớp học để dạy chữ. Tuy nhiên xã Thanh Hải là xãcó phong trào học tập sớm nhất trong huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

          Từ năm 1955 sau ngày hoà bình được lặp lại, Thanh Hải đã có các lớp học quốc ngữ nhưng chỉ có lớp vỡ lòng và lớp 1, 2, 3 sau đó một thời gian mới có lớp 4, các lớp học còn học ở nhà dân như nhà cụ Việt, cụ Thọ thôn Cổ Động, chùa Cổ Động, Đoân Vĩ ở Đình Hạ, Động Xuyên ở chùa Cao và đình Động Xuyên, đình Thanh Khê … Các thầy Hiệu trưởng như thầy Cảnh quê ở Thanh Nguyên, thầy Tạc ở Thanh Tân, thầy Nguyễn Nhạc ở Ý Yên Nam Định. Từ năm 1965 – 1966 trở đi nhà trường mới có các lớp học tương đối ổn định và học ở 4 khu: Mô Găng (Tri Ngôn), Văn Chỉ (Đoan Vĩ), Trung Hiếu và Cổ Động, các thầy giáo là cán bộ quản lý như Thầy Phạm Bá Ban, thầy Nguyễn Văn Kiệm, thầy Đỗ Hải, thầy Phạm Văn Qui, thầy Trần Minh Tiến. Thời kì 1966 – 1997 cả hai nhà trường A và B có tới 26 lớp với hơn 1300 học sinh. Có thể nói xã Thanh Hải là một trong những các nơi sản sinh ra nhiều thầy cô giáo nhất ở huyện Thanh Liêm. Trong công cuộc chống Mỹ cứu nước có thầy đã xếp bút nghiên lên đường đánh giặc và đã hi sinh anh dũng như thầy Đỗ Văn Phú, thầy Đinh Văn Dung. Có thầy đã góp một phần xương máu tại chiến trường. Nhiều thế hệ học sinh từ mái trường này đã thành đạt trên mọi lĩnh vực công tác.

 Năm 1993 trường cấp 1 Thanh Hải được tách ra từ trường PTCS A Thanh Hải, với 30 lớp tổng số trên 1000 học sinh. 

          Đến năm 1997 do yêu cầu hệ thống giáo dục quốc dân trường cấp 1 Thanh Hải được đổi tên thành Trường tiểu học A Thanh Hải, các lớp cấp 1 của trường PTCS B Thanh Hải được tách thành trường tiểu học B Thanh Hải. Từ đây xã Thanh Hải có hai trường tiểu học A và B

          Năm học 2014 theo quyết định số 892/QĐ-UBND Tỉnh Hà Nam ngày 28/8/2014 về việc sáp nhập, Trường tiểu Học A và B Thanh Hải đã sáp nhập thành trường tiểu học Thanh Hải với tổng số 25 lớp có trên 600 học sinh. Với sự quan tâm của ngàng giáo dục Huyện Thanh Liêm, của Đảng uỷ, UBND xã và các ngành các cấp, dặc biệt sự đóng góp của nhân dân, trường tiểu học đã thay da đổi thịt – cơ sở vật chất nhà trường đã khang trang, sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi  phục vụ cho thầy và trò giảng dạy và học tập. Đội ngũ thầy cô giáo có 100% đạt trình độ cao đẳng và đại học. Với sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, ban giám hiệu nhà trường - sự đoàn kết phấn đấu  vươn lên của các thầy cô giáo nên trong nhiều năm trở lại đây trường đã được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ II và là trường tiên tiến suất xắc được cấp trên khen ngợi. Nhiều thầy cô giáo là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục.

          Với những yếu tố trên, trường tiểu học xã Thanh Hải sẽ tiến đi những bước chắc chắn và xứng đáng là một trong những trường tiên tiến suất xắc của ngành giáo dục huyện Thanh Liêm.

TIẾNG ANH LỚP 4
BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 1
BÀI DẠY ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5 VỀ DIỆN TÍCH HÌNH THANG
BÀI DẠY ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
BÀI DẠY ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 5