tin tức-sự kiện

Trường Tiểu học Thanh Hương thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯƠNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

20/20

Sốm2/học sinh

II

Loại phòng học

-

1

Phòng học kiên cố

20

-

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

III

Số điểm trường

-

IV

Tổng diện tích đất(m2)

9701

14,6

V

Diện tích sân chơi, bãi tập(m2)

4777m2.

7,19

VI

Tổng diện tích các phòng

1035

1,55

1

Diện tích phòng học (m2)

900

1,35

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

3

Diện tích thư viện (m2)

45

0,06

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

135

0,20

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

18

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

5

1

2

Khối lớp 2

5

1

3

Khối lớp 3

3

1

4

Khối lớp 4

4

1

5

Khối lớp 5

3

1

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ)

20

Số học sinh/bộ (33,2)

IX

Tổng số thiết bị

32

Sốthiết bị/lớp

1

Ti vi

2

0,003

2

Cát xét

4

0.006

3

Đầu Video/đầu đĩa

3

0,45

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

5

0,007

5

Đàn

16

0,024

6

…..

Nội dung

Số lượng(m2)

X

Nhà bếp

XI

Nhà ăn

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích(m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

XIII

Khu nội trú

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Sốm2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩnvệ sinh*

2

2

0,05

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Không

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

XVII

Kết nối internet (ADSL)

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

XIX

Tường rào xây

Thanh Hương, ngày14 tháng 9 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đỗ Thị Ngọc

Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

https://www.youtube./embed/5V0wUnkmtqo
Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Những bài hát hay nhất về thầy cô, mái trường
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về chống gian lận trong thi cử
Những ca khúc hay về tết
Tuyển Chọn Ca Khúc Hay Nhất Mừng Quốc Khánh 2/9 Và Cách Mạng Tháng 8 Thành Công.