tin tức-sự kiện

Liên đội trường Tiểu học Thanh Hương tổ chức 'Ngày hội mổ heo tổng kết mô hình xe đạp 1000 đồng'

Ngày 15/5/2018 Liên đội trường Tiểu học Thanh Hương tổ chức "Ngày hội mổ heo tổng kết mô hình xe đạp 1000 đồng

KẾT QUẢ MÔ HÌNH XE ĐẠP 1000 ĐỒNG
STT Lớp Sĩ số Tổng TB học sinh Xếp thứ
1 1A 30 183,000 6,100.0 17
2 1B 35 700,000 20,000.0 3
3 1C 33 538,000 16,303.0 6
4 1D 32 165,000 5,156.3 18
5 1E 33 530,000 16,060.6 7
6 2A 32 451,000 14,093.8 8
7 2B 32 365,000 11,406.3 12
8 2C 29 205,000 7,069.0 15
9 3A 31 680,000 21,935.5 1
10 3B 27 532,000 19,703.7 4
11 3C 32 550,000 17,187.5 5
12 3D 31 346,000 11,161.3 13
13 4A 32 411,000 12,843.8 10
14 4B 35 446,000 12,742.9 11
15 4C 33 157,000 4,757.6 19
16 5A 31 400,000 12,903.2 9
17 5B 31 265,000 8,548.4 14
18 5C 29 631,000 21,758.6 2
19 5D 29 205,000 7,069.0 15
Tổng 7,760,000

Một số hình ảnh trong ngày hội mổ heo

Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

https://www.youtube./embed/5V0wUnkmtqo
Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Những bài hát hay nhất về thầy cô, mái trường
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về chống gian lận trong thi cử
Những ca khúc hay về tết
Tuyển Chọn Ca Khúc Hay Nhất Mừng Quốc Khánh 2/9 Và Cách Mạng Tháng 8 Thành Công.