Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Thôn Nguyễn - Thanh Hương - Thanh Liêm- Hà Nam
  • Email: c1thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 0978.658.943
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Ngọc Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c1thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978658934
2
Họ tên: Đỗ Thị Lan Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: c1thanhhuong.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988927690
3
Họ tên: Trần Xuân Lăng Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: xuanlang1972@gmail.com
Điện thoại: 0985680605
https://www.youtube./embed/5V0wUnkmtqo
Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Những bài hát hay nhất về thầy cô, mái trường
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về chống gian lận trong thi cử
Những ca khúc hay về tết
Tuyển Chọn Ca Khúc Hay Nhất Mừng Quốc Khánh 2/9 Và Cách Mạng Tháng 8 Thành Công.