Bạn cần biết

công khai tài chính năm 2016

công khai tài chính năm 2016

Ba công khai

Cam kết chất lượng năm học 2017-2018

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (NĂM 2015-2016)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH, CHẤT LƯỢNG GD (2015-2016)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH(2016-2017)

TÀI CHÍNH NĂM 2016-2017

BA CÔNG KHAI

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2017 - 2018

CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN (2015-2016)

CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN (2015-2016)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH- CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (NĂM 2014-2015)

Công khai tài chính, chất lượng giáo dục năm học 2014-2015

CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN(2016-2017)

CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN(2016-2017)

Ba công Khai

Công khai chất lượng năm học 2016-2017,

CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN (2014-2015)

CƠ SỞ VẬT CHÂT, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN (2014-2015

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 20

Tổng lượng truy cập: 122714