Thời khóa biểu năm học 2016-2017(chuẩn)

data/8271401351305449464/thongbao/TKB%2016-17%20.xls

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỂM – HỌC SINH TRỰC TUYẾN

data/8271401351305449464/thongbao/HDSD_GiaoVien_Capnhat_TT30.doc

Mẫu SKKN năm 2015 - 2016

data/8271401351305449464/thongbao/Mau%20sang%20kien%20kinh%20nghi%C3%AAm.doc

Kết quả thi violympic toán tiếng việt cấp huyện

data/8271401351305449464/thongbao/KET%20QUA%20THI%20OLYMPIC%20TOAN%20TIENG%20VIET.rar

thời khóa biểu năm học 2017-2018

data/8271401351305449464/thongbao/TKB%2017-18%20%20.%20T%E1%BB%AA%20TU%E1%BA%A6N%201%29.xls

KE HOACH NĂM 16-17

data/8271401351305449464/thongbao/KH%20nam%20hoc%2016-17%20%281%29.doc

DANH SACH HỌC SINH

data/8271401351305449464/thongbao/danh%20sach%20h%E1%BB%8Dc%20sinh%2017-18%20%20xep%20X%20-IN.xls

TẬP HUẤN QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐIỀU HÀNH TRỰC TUYẾN

data/8271401351305449464/thongbao/TAP%20HUAN%20%281%29.doc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 16-17

data/8271401351305449464/thongbao/ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20chuy%C3%AAn%20m%C3%B4n%2016-17.xls

THỜI KHÓA BIỂU NAM HỌC 2016-2017

data/8271401351305449464/thongbao/TKB%2016-17%20-d%C3%B9ng.xls

KETQUA THI hsg CẤP HUỴEN

data/8271401351305449464/thongbao/DANH%20S%C3%81CH%20DUY%E1%BB%86T%20KET%20QUA%20HSG%202015-2016.xls

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

data/8271401351305449464/thongbao/tai%20lieu%20tap%20huan%20truong%20hoc%20ket%20noi.doc

Xem thêm...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 24

Tổng lượng truy cập: 121949