Thư viện ảnh

Album : ảnh kết nạp đội 2016-2017(2017-04-12)
Album : kết nạp đội viên(2017-04-12)