• Ban Giám Hiệu
  • Địa chỉ: Thanh Nguyên-Thanh Liêm- Hà Nam
  • Email: c1thanhnguyen.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513888057
TT Thông tin
1 Họ tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG Anh
Năm sinh: 20/03/1975
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c1thanhnguyen.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0162074371
2 Họ tên: Lê THỊ MINH LƯƠNG Anh
Năm sinh: 08/03/1966
Vị trí: Hiệu phó
Email: c1thanhnguyen.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0945353695

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 30

Tổng lượng truy cập: 121955