https;//youtu.be/BILC4bssnDk
MÚA TẬP THỂ CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG 2019- 2020
Thể dục và múa giữa giờ trường tiểu học thanh phong
Hội Thi 'Tiếng hát giáo viên' Cụm Thanh Hà 24/10/2015
Văn nghệ chào mừng khai giảng 2019- 2020
Hội thi 'Tiếng hát giáo viên' Cụm Thanh Lưu
  

Xem thêm

Liệt kê theo:
Chọn tuần: