Tin tức/(Trường Tiểu học Thanh Sơn B)/Chuyên môn/
KẾT QUẢ BÌNH BẦU GVCNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

PHÒNG GD &ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH B THANH SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: …/QĐ-THBTS                                  P. Lê Hồng Phong, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

    Về việc công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Năm học 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT- GD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT- BGD&ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-THBTS ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Trường Tiểu học B Thanh Sơn về việc bình chọn viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2016-2017;

Căn cứ kết quả bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2016-2017;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bình chọn giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công nhận 09 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2016-2017 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường được cấp giấy chứng nhận kèm theo Quyết định của trường Tiểu học B Thanh Sơn.

Điều 3. Trường Tiểu học B Thanh Sơn, bộ phận chuyên môn và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Như điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

                   Hà Văn Đồng

     PHÒNG GD & ĐT TP PHỦ LÝ  
TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG  
NĂM HỌC : 2016 - 2017  
     
STT HỌ TÊN  GIÁO VIÊN  
1 Nguyễn Thị Lý  
2 Đào Thị Tâm  
3 Nguyễn Thị Thu  
4 Doãn Thị Mai Phương  
5 Trần Thị Minh Thi   
6 Vũ Thị Phương Nga  
7 Nguyễn Thu Hà  
8 Lê Thị Quyên  
9 Phạm Thị Hòa  
  Ngày 28  tháng 11 năm 2016  
  HIỆU TRƯỞNG  
     
  Hà Văn Đồng  
Tác giả: TH B THANH SƠN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh

Hàng nghìn sinh viên Hồng Kông nghỉ học để phản đối Trung

Hàng nghìn sinh viên tại Hồng Kông hôm nay đã bắt đầu tẩy chay các lớp học kéo dài 1 tuần để phản đối lập trường của Trung Quốc đối với cải cách bầu cử tại đặc khu hành chính này.

Chủ tịch Quốc hội 'truy' án oan từ Nguyễn Thanh Chấn

“Vụ ông Chấn cũng là trả hồ sơ đi trả hồ sơ lại mấy lần mà vẫn kết tội người ta”, “vụ Huỳnh Văn Nén, có dấu chân tại hiện trường, kích cỡ lệch nhau mà toà vẫn xử, để xảy ra oan sai, tù tội hơn 14 năm nay với một con người”…
Xem thêm...
Website Đơn vị