Tin tức/(Trường Tiểu học Thanh Sơn B)/Chuyên môn/
SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016-2017 - TH B THANH SƠN

-      PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 56 /BC-TrTH                          P.Lê Hồng Phong, ngày 18   tháng 1 năm 2017         

 

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

I. Duy trì và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi:

1.Qui mô phát triển:

 

 

Khối lớp

Số lượng

 

Số học sinh tăng giảm so với đầu năm

 

Số học sinh bỏ học

 

Số học sinh khuyết tật

 

Ghi chú

Số lớp

Số học sinh

Khối I

4

126

125

Giảm 1

 

 

 

Khối II

4

104

104

 

 

 

 

Khối III

4

110

111

Tăng 1

 

 

 

Khối IV

3

100

100

 

 

3

 

Khối V

3

82

82

 

 

 

 

Cộng

18

522

522

 

0

3

 

- Tổng số học sinh chuyển đến: 01

- Tổng số học sinh chuyển đi : 01

- Huy động số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi  vào lớp 1 : 126/126 = 100%  ( Chuyển đi : 01)

- Số học sinh được học 10 buổi/tuần: 522/522 học sinh.

- Số học sinh bỏ học : 0 .

- Đội ngũ giáo viên:

+ Tỷ lệ giáo viên trên lớp 25/18 = 1,44

+ Trình độ đào tạo: Trên chuẩn 22/25 = 88 %; Đạt chuẩn 3/25 = 12%

+ Số giáo viên chuyên trách: Mĩ Thuật: 01, Âm nhạc: 01, Ngoại ngữ: 02 ; TPT đội: 1.

+ Bố trí giáo viên dạy ngoại ngữ : 1 giáo viên dạy lớp 1,3,5 ( 28 tiết); 1 giáo viên dạy lớp 2,4,3( 28 tiết)

-Cơ sở vật chất:

+ Mạng lưới trường lớp: Toàn trường có 18 lớp với 522 học sinh, có 1 điểm trường lẻ với 2 lớp/36 học sinh.

+ Phòng học kiên cố:18. Phòng học cấp 4: không. Bàn ghế 2 chỗ ngồi: 324/18 lớp (18 bộ /1 lớp).

+Thiết bị dạy và học  (Số bộ đồ dùng lớp 1,2,3,4,5): 15 bộ.  

+ Số bộ thiết bị đồ dùng dạy tiếng Anh: 02

+ Đàn oóc gan: 15; đàn kỹ thuật số : 01

+ Diện tích sân chơi, bãi tập : 1000 m2

+ Trường  có cổng trường, cây xanh, khu để xe cho giáo viên và học sinh.

+ Thư viện:  đạt chuẩn

Kết quả: Là đơn vị đạt chuẩn PCGDTH Đ ĐT mức độ 2.

II. Chất lượng và hiệu quả.

1. Đánh giá việc thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua,công tác chỉ đạo dạy học và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp dạy học các môn học, giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh.

+ Thuận lơi : Nhà trường nhận được sự chỉ đạo sát sao của PGD&ĐTTP, có các văn bản hướng dẫn kịp thời. Cơ sở vật chất của trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, đủ các trang thiết bị thuận lợi cho việc dạy học.

+ Khó khăn : Trường còn có điểm trường lẻ nên đôi khi công việc chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn. Việc sử dụng các thiết bị dạy học tại các phòng học bộ môn không thực hiện được.

+ Trong học kỳ nhà trường đã  tổ chức 3 buổi hội thảo, thao giảng cấp trường, tham gia đủ các buổi cấp thành phố về dạy nội dung chương trình sách giáo khoa  theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

+Ưu điểm : Thực hiện tốt việc chỉ đạo dạy học và theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, tích hợp dạy học các môn học, giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai nghiêm túc phương pháp bàn tay nặn bột. Thực hiện tốt việc dạy VNEN đối với lớp 2.

+ Nhược điểm : Tỷ lệ học sinh đạt điểm 9,10 trong kỳ kiểm tra học kỳ I chưa nhiều, còn có 4 học sinh đạt dưới điểm 5 môn toán, tiếng việt kiểm tra định kỳ HKI. So với kế hoạch đạt: 518/522= 99,2%.

2. Kết quả việc chỉ đạo dạy, học các môn, phân môn:

2.1. Chỉ đạo dạy môn Tiếng Việt Công nghệ giáo dục :

a,Thuân lợi :

* Về phía giáo viên:

- Phòng Giáo dục tạo và đào tạo  điều kiện để 100% giáo viên trong trường tham gia tập huấn, làm quen với trương trình dạy Tiếng Việt CNGD  công nghệ.

- Ban giám hiệu quan tâm, dự .giờ, góp ý và cùng trao đổi với giáo viên về những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc

- Giáo viên không phải soạn bài nên có thời gian nghiên cứu thiết kế bài giảng có sẵn của sách công nghệ giáo dục. GV chỉ cần thực hiện đúng, đủ quy trình trong sách thiết kế. Tài liệu thiết kế chi tiết cho các dạng bài, các mẫu của từng tiết dạy.

- Việc chuẩn bị đồ dùng dạy học của GV ít hơn, cũng đơn giản, nhẹ nhàng hơn, đa số các thao tác đều có sẵn trong thiết kế bài giảng.

- Tùy theo trình độ học sinh, giáo viên được tự điểu chỉnh thời lượng dạy như có thể dạy nhanh hơn , chậm và kĩ hơn, hoặc chuyển việc xuống buổi chiều .

* Về phía học sinh:

- Kiến thức chương trình đưa ra phù hợp với học sinh. Thiết kế hợp lý học sinh tiếp thu tốt.

- HS thành thạo các thao tác thay, thêm âm đầu, âm chính, âm cuối, dấu thanh.

- Hiểu và thực hiện tương đối tốt các lệnh trong quá trình học.

- HS được tham gia tích cực vào các hoạt động học tập.

- Học sinh hứng thú học, yêu thích môn học vì khi thực hiện mỗi việc học sinh được phát huy hết khả năng tự học của mình, không khí lớp học sôi nổi hơn.

b, Khó khăn:

- Đa số phụ huynh làm tại các khu công nghiệp, đi làm về muộn nên sự quan tâm của một số phụ huynh đến việc học tập của con em còn hạn chế.

- Tiếp cận với phương pháp mới  HS, PHHS  bước đầu có nhiều bỡ ngỡ, nên phương

pháp kèm con của phụ huynh chưa thống nhất với phương pháp dạy mới.

- Nhận thức của học sinh trong một lớp không đồng đều, có cả học sinh yếu kém nên việc đọc và viết của những học sinh này còn khó khăn, giáo viên vô cùng vất vả.

c, Kết quả:

- 100% số giáo viên nắm chắc nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 1.

- Kết quả kiểm tra môn Tiếng Việt công nghệ lớp 1 học kỳ I:

    Điểm

4

5

6

7

8

9

10

  Số lượng

1

6

3

11

25

45

34

- So với kế hoạch đạt : 124/125=99,2%

2.2.Chỉ đạo dạy môn Tiếng Anh :

- Thuận lơi: Có đủ giáo viên dạy cho cả 5 khối, trình độ giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Có 2 bộ thiết bị anh văn lắp đặt cố định tại hai phòng học tiếng. Phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ.

- Khó khăn: Trường còn có khu lẻ nên việc triển khai dạy tại điểm lẻ gặp khó khăn. Thiết bị dạy học bị hỏng nhiều tốn kém kinh phí sửa chữa và thời gian sửa chữa kéo dài nên ảnh hưởng đến việc dạy học . Trình độ tiếng anh của quản lý hạn chế nên việc chỉ đạo  gặp nhiều khó khăn.

- Kết quả:

TT

Khối

TSHS

Môn Anh văn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

3

111

 

 

 

 

30

19

20

13

21

8

4

4

100

 

 

 

2

32

24

22

14

2

4

5

5

82

 

 

 

 

5

43

17

5

9

3

Cộng:

293

 

 

 

2

67

86

59

32

32

15

 

2.3.Chỉ đạo dạy môn Tin học: Nhà trường không tổ chức dạy tin học.

2.4.Kết quả qua kiểm tra định kì :

TT

Khối

TSHS

Môn Tiếng Việt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

125

 

 

 

1

6

3

11

25

45

34

2

2

104

 

 

 

 

4

7

8

19

29

37

3

3

111

 

 

1

 

1

8

10

24

36

31

4

4

100

 

1

 

1

 

1

1

9

31

56

5

5

82

 

 

 

 

 

 

72

13

40

27

Cộng:

522

 

1

1

2

11

18

32

90

181

185

TT

Khối

TSHS

Môn Toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

125

 

 

 

 

1

3

10

25

28

58

2

2

104

 

 

 

 

3

9

13

37

36

6

3

3

111

 

 

 

 

7

14

17

24

30

19

4

4

100

 

 

1

1

7

4

36

17

20

14

5

5

82

 

 

 

 

 

4

7

41

23

7

Cộng:

522

 

 

1

1

18

34

83

144

137

104

- Có 4 học sinh đạt dưới điểm 5 môn toán, 2 học sinh dạt điểm dưới 5 môn tiếng việt kiểm tra định kỳ HKI. So với kế hoạch đạt: 518/522= 99,2%.

2.5.Thi giáo viên dạy giỏi, Chủ nhiệm lớp giỏi:

- Thi giáo viên giỏi:

T.số GV

T.Số GV dự thi

Kết quả giờ dạy ( SL; %)

Số GV giỏi      (SL;%)

Giỏi

Khá

TB

Yếu

25

25

27/50= 54%

21/50= 42%

2/50= 4%

0

23/25=92%

- Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: Cấp trường có 9/18 = 50% giáo viên  đạt giỏi.

2.6.Tham gia các hội thi, sân chơi trí tuệ:

-Thi Olympics môn học cấp trường:

Môn

Khối

SLHS dự thi

SL HS đạt giải

Chất lượng giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

Hỏng

Toán

2

8

6

1

2

2

1

2

3

9

7

1

 

4

2

2

4

8

6

 

 

1

5

2

5

5

5

1

 

2

2

0

Tviệt

2

8

6

 

 

4

2

2

3

8

6

0

2

3

1

2

4

8

5

 

1

 

4

3

5

10

7

 

1

5

1

3

Anh văn

2

9

7

1

3

2

1

2

3

9

6

 

 

1

5

3

4

8

6

1

3

1

1

2

5

8

6

2

 

1

3

2

Tổng toàn trường

98

73

7

12

26

28

25

- Thi  tiếng anh trên mạng internets cấp trường:  

Khối

SL HS dự thi

SL HS đạt giải

Chất lượng giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

Hỏng

3

7

7

1

2

2

2

0

4

9

9

3

2

3

1

0

5

12

10

2

0

3

1

2

Tổng

28

26

 

 

4

2

2

Đăng ký thi cấp thành phố: 17 học sinh trong đó:  khối 4 có 8 học sinh; khối 5 có 9 học sinh.

3. Đánh giá chung :

- Thực hiện tốt nền nếp học sinh, hoạt động ngoài giờ.

- Nhà trường  thực hiện tốt công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.       

- Dạy học 2 buổi/ngày:Toàn trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày với 18 lớp/522 học sinh

- Việc dạy học 2 buổi/ ngày đã giúp học sinh tiếp thu tốt kiến thức, có nhiều thời gian để hoàn thành bài tập ngay tại lớp. Học sinh còn được nâng cao các kiến thức của môn học. Qua đó lựa chọn, phát hiện học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, TDTT.

- Việc tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi:

+ Điểm mạnh: Nhà trường quan tâm việc tuyên truyền tới học sinh, chuẩn bị các điều kiện cho học sinh tham gia từ đầu năm. Các trang thiết bị được chuẩn bị tốt, giáo viên tham gia hướng dẫn từng sân chơi được phân công, và có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm học.Tổ chức cho học sinh tập luyện theo kế hoạch một cách nghiêm túc. Chất lượng các đội dự thi đạt kết quả tốt.

+ Điểm yếu: Chất lượng  các đội thi TDTT cấp TP còn hạn chế.

- Việc kèm học sinh học yếu: Việc kèm học sinh học yếu được nhà trường xây dựng kế hoạch , phân công cụ thể từng giáo viên phụ trách các lớp.

- Kết quả chất lượng giáo dục:

+ Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: 99,2% số học sinh đạt:  Hoàn thành, Hoàn thành tốt; có 0,8% số học sinh chưa hoàn thành môn toán, TV.

+ Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định: 99,2% số học sinh đạt

điểm 5 (năm) trở lên;

+ Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 100% số học sinh: Đạt; Tốt

+ Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 100% số học sinh: Đạt; Tốt

4. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

a) Công tác tham mưu với các cấp:

- Đầu năm học nhà trường đã họp với toàn thể PHHS, tham mưu với địa phương để tổ chức vận động ủng hộ kinh phí xây dựng CSVC nhà trường với tổng kinh phí 52.800.000 đ để sửa nền nhà , sửa nền sân, mua thêm 40 bộ bàn ghế.

b) Kết quả (tính đến thời điểm tháng 12 năm 2016): Hoàn thành xong kế hoạch sửa chữa.

5.Công tác bồi dưỡng giáo viên:

- Thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng chính trị hè của PGD&ĐT TP. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng cấp trường, cụm, cấp TP theo công văn số 6546/BGD&ĐT-GDTH ngày 26/6/2006 của BGD&ĐT về hướng dẫn công tác bồi dưỡng giáo viên và CBQL.

6.Công tác quản lý:

- Chấp hành nghiêm túc chỉ thị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ, của Sở, của Phòng GD & ĐT.

- Việc thu, chi dạy buổi 2 trong nhà trường theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường.Thực hiện qui định về báo cáo với cấp trên. Hoạt động  thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch. Trong học kỳ đã kiểm tra chuyên đề được 100% số giáo viên, kiểm tra việc thực hiên nhiệm vụ đối với giáo viên. Kết quả có 6 giáo viên đạt tốt; 5 giáo viên đạt khá.

- Thực hiện tốt kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông. Trong học kỳ I nhà trường đã rà soát và bổ sung các TTMC.

7.Triển khai Mô hình trường tiểu học mới VNEN, phương pháp "Bàn tay nặn bột":

- Học kỳ I năm 2016-2017 nhà trường đã quán triệt tinh thần các công văn hướng dẫn của PGD&ĐT TP về việc thực hiên dạy học theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" tới toàn thể cán bộ giáo viên. Chỉ đạo tốt cán bộ giáo viên tham gia đủ các lớp tập huấn, các buổi tham quan do PDG&ĐT TP tổ chức . Qua đó chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ trú trọng việc triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột". Đến nay nhà trường đã triển khai phương pháp " Bàn tay nặn bột" tới tất cả các khối lớp được giáo viên đồng tình hưởng ứng và đã thực hiện tốt . Đối với mô hình trường tiểu học mới VNEN nhà trường đã tổ chức hội thảo bàn phương pháp dạy theo mô hình trường tiểu học mới VNEN đồng thời bước đầu đã triển khai dạy cho khối 2. Kết thúc học kỳ 1 việc triển khai dạy theo phương pháp VNEN đã ổn định.

8. Thực hiện TT 22/2016:

- Thuận lợi:

+ Nhà có có đủ các văn bản hướng dẫn của PGD&ĐT TP, SGD&ĐT Hà Nam và được sự chỉ đạo trực tiếp từ PGD&ĐTTP.

+ Nhà trường có đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ cho việc thực hiện thông tư 22/2016 của BGD&ĐT về đánh giá học sinh tiểu học.

+ Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đồng tình hưởng ứng, tích cức tham gia tự nghiên cứu, tập huấn, tham gia hội thảo, sinh hoạt chuyên môn, và triển khai việc đánh giá học sinh theo đúng tinh thần của thông tư một cách nghiêm túc có chất lượng.

- Khó khăn:

+ Do có điểm trường lẻ nên việc trao đổi, tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, việc chỉ

đạo, kiêm tra của quản lý còn gặp khó khăn.

- Kết quả:

+ Toàn trường đã nắm chắc được nội dung tinh thần của thông tư 22/2016 và thực hiện một cách nghiêm túc việc đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016.

III. Đánh giá chung:

1. Điểm mạnh nhất; Điểm khó khăn nhất, hướng khắc phục của nhà trường.

+ Điểm mạnh nhất : Công tác bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu quả cao : 3/3 giáo viên dự thi GVG cấp TP đạt giỏi.  Tổ chức tốt cho học sinh lớp 1,2 học tiếng anh theo chương trình phonics bằng hình thức tự nguyện. Tổ chức tốt việc dạy VNEN cho học sinh lớp 2.

+ Điểm yếu : Chất lượng đại trà chưa cao, tỷ lệ điểm 9,10 trong kiểm tra định kỳ HKI còn thấp, còn học sinh chưa hoàn thành môn tôán, tiếng việt.

+ Hướng khắc phục : Trong học kỳ II nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức 3 chuyên đề hội thảo chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy.Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn; xây dựng kế hoạch cụ thể kèm học sinh chưa hoàn thành môn học.

2. Kiến nghị: PGD&ĐTTP quan tâm hơn nữa đến nhà trường trong việc chỉ đạo các hoạt động.

IV. Phương hướng học kì II:

1/Thùc  hiÖn nghiªm tóc cã hiªô qu¶ viÖc gi¶ng d¹y theo chuÈn KTKN.

N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn , tiÕp tôc thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng v¨n sè 896 cña BGD&§T vÒ h­íng dÉn ®iÒu chØnh c¸c m«n häc tËp trung n©ng cao chÊt l­îng båi d­ìng häc sinh giái c¸c khèi líp , chuÈn bÞ tèt cho ®éi tuyÓn khèi 4, 5 dù thi cÊp thành phố ,cÊp tØnh, n©ng cao chÊt l­îng ®¹i trµ. Quan t©m gi¸o dôc häc sinh yÕu, häc sinh khuyÕt tËt cã biÖn ph¸p cô thÓ gióp ®ì gi¸o dôc cho phï hîp. Tæ chøc nghiªm tóc c¸c kú kiÓm tra ®Þnh kú ®¶m b¶o an toµn ®óng h­íng dÉn cña cÊp trªn.TiÕp tôc t¨ng c­êng gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng cho GV,HS ,lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi ,gi¸o dôc vÒ trËt tù an toµn giao th«ng ,vÖ sinh m«i tr­êng.

2/ Gi÷ v÷ng phæ cËp GDTH§§T :

Lµm tèt c«ng t¸c duy tr× sÜ sè ®¶m b¶o kh«ng cã häc sinh bá häc trong n¨m. Điều tra số học sinh 5 tuổi trên địa bàn làm cơ sở xây dựng kế hoạch biên chế năm học tới.

3/X©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn :

T¨ng c­êng gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ cho c¸n bé gi¸o viªn vÒ ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc . Nhµ tr­êng tiÕp tôc t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch CBGV tham gia c¸c líp häc  ®¶m b¶o ®¹t chuÈn vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. §æi míi néi dung cña c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng.

4/ TiÕp tôc tham m­u víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt ®µu t­ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c d¹y vµ häc.

5/ Ph¸t huy tèt vai trß cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong nhµ tr­êng , c¸c lùc l­îng ngoµi x· héi .

Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ®éi TNTPHCM, phát động phong trào kế hoạch nhỏ, trồng cây đầu xuân , vai trß thóc ®Èy cña tæ chøc c«ng ®oµn trong nhµ tr­êng ,cña chi héi khuyÕn häc . X©y dùng mèi quan hÖ víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· ®Ó n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh.

Nơi  nhận:                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;                                                                      

- Lưu: VT.

 

                                                                                                         Hà Văn Đồng

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Tác giả: B THANH SƠN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
Xem thêm...
Website Đơn vị