Tin tức/(Trường Tiểu học Thanh Sơn B)/Chuyên môn/
TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ THEO TT22/2016

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì

theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT

 
 

 

 

Căn cứ kế hoạch số 75/PGDĐT-KH ngày 14/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý về triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho CBQL và GV tiểu học, trường tiểu học B Thanh Sơn đã tập huấn cho giáo viên toàn trường, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao năng lực cho giáo viên trong trường về việc thiết kế đề kiểm tra định kì các môn học : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý theo 4 mức độ theo TT22/2016;

- Từng bước đổi mới hình thức ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo tiếp cận năng lực và đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

2. Thành phần

2.1. Báo cáo viên : 01 giáo viên cốt cán đã tham gia tập huấn tại Sở GD&ĐT theo Kế hoạch số 36/PGDĐT-KH ngày 06/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý về triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho CBQL và GV tiểu học ; 5 TT, KT chuyên môn đã tham gia tập huấn cấp TP theo Kế hoạch số 75/PGDĐT-KH ngày 14/02/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý về triển khai tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT cho CBQL và GV tiểu học.

2.2. Đại biểu triệu tập :  Toàn bộ CBQL, GV trong trường ( ngoài GV môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Anh văn).

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 02 ngày, ngày 25-26/02/2017.

- Địa điểm: Trường Tiểu học B Thanh Sơn.

4. Hình thức và phương pháp tập huấn:

4.1. Hình thức:

Tập trung tập huấn tại trường theo 1 lớp ( Tập huấn cả 4 môn):

4.2. Phương pháp tập huấn:

- Chia sẻ, thảo luận, thực hành ra đề KTĐK.

5. Tổ chức thực hiện:

- BGH phối hợp với các báo cáo viên xây dựng cụ thể nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tập huấn cấp trường; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức tập huấn tại các lớp; kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các lớp trong quá trình biên soạn đề kiểm tra định kì;

- Tổ Văn phòng trường phục vụ lớp tập huấn đạt hiệu quả.

6. Cơ sở vật chất và thiết bị, tài liệu phục vụ tập huấn :

6.1. Cơ sở vật chất:

- Tập huấn tại 1 phòng máy : Anh văn 1.

6.2. Thiết bị, tài liệu phục vụ tập huấn :

- SGK của các môn ra đề KT.

- Chuẩn KT&KN các môn học.

- Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo TT22/2016.

- Laptop ( Mỗi khối có ít nhất 1 chiếc), ổ cắm, dây….

 

7. Kết quả : Sau 2 ngày tập huấn, toàn bộ giáo viên bước đầu đã tập làm quen việc thiết kế đề kiểm tra định kì các môn học : Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý theo 4 mức độ theo TT22/2016 theo ma trận kiến thức, ma trận câu hỏi.

Tác giả: TH B THANH SƠN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
Xem thêm...
Website Đơn vị