Tin tức/(Trường Tiểu học Thanh Sơn B)/Chuyên môn/
HỌC SINH KHỐI 4 DỰ THI GIẢI TOÁN BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT TRÊN MẠNG INTERNET CẤP THÀNH PHỐ - NĂM HỌC 2016-2017

Năm học 2016-2017, học sinh khối 4, trường tiểu học B Thanh Sơn có 3 học sinh tham dự thi giải toán trên mạng internet bằng Tiếng Anh và 5 học sinh dự thi giải toán trên mạng internet bằng Tiếng Việt cấp TP.  Rất mong các em cố gắng để đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi do thành phố tổ chức trong tháng 2 năm 2017!

Tác giả: B THANH SƠN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
Xem thêm...
Website Đơn vị