17/12/2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: Trường tiểu học B Thanh Sơn

13/12/2016

KẾ HOẠCH THÁNG 12

Tác giả: TH B HANH SƠN

29/11/2016

KẾ HOẠCH BÌNH CHỌN GVCNG CẤP TRƯỜNG

Tác giả: TH B THANH SƠN

06/10/2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

Tác giả: TH B THANH SƠN

26/09/2016

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10

Tác giả: THB THANH SƠN

03/11/2015

Bình bầu GVCN giỏi cấp trường

Tác giả: TH B Thanh Sơn

01/11/2015

Thi GVG cấp trường

Tác giả: ngfTH B Thanh Sơn

30/10/2015

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2015-2016

Tác giả: TH B Thanh Sơn

30/10/2015

Kê hoạch XDTHTT-HSTC

Tác giả: THB Thanh Sơn

30/10/2015

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Tác giả: thbthanhson

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
Xem thêm...
Website Đơn vị