17/12/2019

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: Trường tiểu học B Thanh Sơn

13/12/2016

KẾ HOẠCH THÁNG 12

Tác giả: TH B HANH SƠN

29/11/2016

KẾ HOẠCH BÌNH CHỌN GVCNG CẤP TRƯỜNG

Tác giả: TH B THANH SƠN

06/10/2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

Tác giả: TH B THANH SƠN

26/09/2016

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10

Tác giả: THB THANH SƠN

03/11/2015

Bình bầu GVCN giỏi cấp trường

Tác giả: TH B Thanh Sơn

01/11/2015

Thi GVG cấp trường

Tác giả: ngfTH B Thanh Sơn

30/10/2015

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2015-2016

Tác giả: TH B Thanh Sơn

30/10/2015

Kê hoạch XDTHTT-HSTC

Tác giả: THB Thanh Sơn

30/10/2015

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Tác giả: thbthanhson

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường Tiểu học B Thanh Sơn

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1
Xem thêm...
Website Đơn vị