• Địa chỉ: Trường tiểu học Thanh Sơn B - Phường Lê Hồng Phong-Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam
  • Email: ththanhsonb@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513820593
TT Thông tin
1
Họ tên: Hà Văn Đồng
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: havandongtsb@gmail.com
Điện thoại: 947122727
2
Họ tên: Lê Thị Mỹ Thủy
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thuydat7474@gmail.com
Điện thoại: 919955968
3
Họ tên: Phạm Thị Mến
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: phamthimentsb@gmail.com
Điện thoại: 917501688
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
Xem thêm...
Website Đơn vị