Bạn cần biết

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂM

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

I

Số phòng học/số lớp

16/11

Số m2/học sinh

 

II

Loại phòng học

 

-

 

1

Phòng học kiên cố

16

-

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

 

3

Phòng học tạm

 

-

 

4

Phòng học nhờ

 

-

 

III

Số điểm trường

 

-

 

IV

Tổng diện tích đất(m2)

5407

15.7

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập(m2)

2000

5.8

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1025

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

720

2.1

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

45

0.13

 

3

Diện tích thư viện (m2)

125

0.36

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

0

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

135

6.75

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

11

Số bộ/lớp

 

1

Khối lớp 1

3

1

 

2

Khối lớp 2

2

1

 

3

Khối lớp 3

2

1

 

4

Khối lớp 4

2

1

 

5

Khối lớp 5

2

1

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ)

15

Số học sinh/bộ (12)

 

 

IX

Tổng số thiết bị

 

Sốthiết bị/lớp

 

1

Ti vi

2

0.18

 

2

Cát xét

2

0.18

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

0.18

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

0.36

 

5

Đàn

10

0.9

 

6

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng(m2)

 

X

Nhà bếp

 

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích(m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

 

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

 

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩnvệ sinh*

2

 

2

 

0,05

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

XIX

Tường rào xây

 

                                                           

                                                                     Thanh Tâm, ngày14 tháng 9 năm 2018

                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                                   Phạm Thị Thiêm

 

https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị