Bạn cần biết

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂM

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường Tiểu học Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm tỉnh HàNam

Năm học 2018 - 2019

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạoGhi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế,hợp đồnglàm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCNDưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

20

19

1

 

 

9

10

1

 

 

I

Giáo viên

17

16

1

 

 

7

9

1

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

6

6

1

 

 

3

2

1

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Âm nhạc

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

4

Tiếng nước ngoài

2

2

 

 

 

 

2

 

 

 

5

Tin học

1

0

1

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

2

 

 

1

1

 

 

 

1

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nhân viên TB-TV

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

                                                                Thanh Tâm, ngày 14 tháng 9 năm 2018

                                                                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                  

                                                                                                 Phạm Thị Thiêm

https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị