Tin tức/(Trường THCS Thanh Nghị)/Hoạt động của tổ chuyên môn/
Sinh hoạt chuyên môn tổ năng khiếu kỳ 1 tháng 01/2016

Nội dung của buổi sinh hoạt ( tệp đính kèm)

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn
http://hanam.edu.vn/data/3373276367561409203/tintuc/files/01.2016/Sinh ho%E1%BA%A1t chuy%C3%AAn m%C3%B4n l%E1%BA%A7n 8.doc
https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị