Tin tức/(Trường THCS Thanh Nghị)/Thi đua - Khen thưởng/
Các thành tích của nhà trường năm học 2016-2017

1/ Cuộc thi Giới thiệu sách: Đạt giải Ba cấp huyện

 Trưởng ban: Đ/c Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Minh

 Phó ban: Đ/c TT KHXH: Nguyễn Thị Bích Phượng; Đ/c Tổng phụ trách: Nguyễn Hồng Nam

Thành viên: Liên đội trường THCS Thanh Nghị

2/ Cuộc thi KHKT: Đạt giải Nhì cấp huyện; đạt giải Ba cấp tỉnh

 Trưởng ban: Đ/c Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Minh

 Phó ban - Người phụ trách: Đ/c TT KHXH: Nguyễn Thị Bích Phượng

Học sinh dự thi: Em Trần Thị Trà Giang - học sinh lớp 9B và em Đặng Vân Anh - học sinh lớp 8C

3/ Cuộc thi Tích hợp liên môn: Đạt 75 điểm cấp huyện, không được dự thi cấp tỉnh

Tên sản phẩm dự thi: Sự nổi

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý

GV dự thi: Thày Đinh Văn Dới - Tổ trưởng tổ KHTN

4/ Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn

Sản phẩm 01: Tên sản phẩm: Ô nhiễm môi trường ở Thanh Nghị, thực trạng và giải pháp.

                      HS dự thi: Trần Thị Diệu Huyền, học sinh lớp 8B.

                     Kết quả: Được dự thi cấp Tỉnh.

Sản phẩm 02: Giới thiệu về danh lam thắng cảnh chùa Long Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam.

                     HS dự thi: Vũ Thị Kim Liên, học sinh lớp 9A.

5/ Cuộc thi IOE cấp huyện

Nhữ Thanh Tùng - Lớp 6B: 1750đ (23/66)

Nguyễn Thu Trang - Lớp 6D: 1350đ (55/66)

Nguyễn Thúy Hằng - Lớp 7A: 1670đ (5/60)

Nhữ Ngọc Minh - Lớp 7B: 1280đ (27/60)

Hoàng Thị Yến Nhi - Lớp 7D: 1370đ  (25/60)

Ngô Thị Ngọc Liên - Lớp 7D: 1200đ (31/60)

Đặng Vân Anh - Lớp 8C: 1420đ (18/64)

Trần Thị Diệu Huyền - Lớp 8B: 1810đ (1/64)

Vũ Thị Phúc An - Lớp 8B: 930đ (42/64)

Lại Thị Khánh Ly - Lớp 8B: 1220đ (26/64)

Lại Hồng Nhung - Lớp 9A: 1130đ (21/44)

Đỗ Thị Ngọc Anh - Lớp 9C: 820đ (34/44)

Xếp chung cấp huyện: Khối 6: Xếp thứ 14/18; Khối 7: Xếp thứ 2/18; Khối 8: Xếp thứ: 3/18; Khối 9: xếp thứ: 10/18

Toàn đoàn: Xếp thứ: 2/18

6/ Cuộc thi Học sinh Giỏi văn hóa lớp 6789 cấp huyện

TT

Môn  lớp

Họ và tên

Ngày sinh

KQ

XT

Ghi chú

Vòng 1

Vòng 2

Vòng 3

1

Văn 9

 

Đinh Thị Hằng Nga

16/5/2002

9.0

8.0

 

 

Lớp 9B

Vũ Thị Kim Liên

07/11/2002

10.75

12.75

9,5

 

Lớp 9A

2

Toán 9

Đinh Trường Giang

04/10/2002

5.0

1.25

 

 

Lớp 9C

Nguyễn Ngọc Tú

09/10/2002

7.5

2.75

 

 

Lớp 9D

3

Anh 9

Lại Hồng Nhung

        02/01/2002

5.3

5.0

 

 

Lớp 9A

Đỗ Thị Ngọc Anh

03/5/2002

6.4

3.8

 

 

Lớp 9C

4

Địa 9

Trịnh Thị Ngọc Ánh

12/3/2002

5.75

10.25

9,0

 

Lớp 9B

Trần Thị Trà Giang

01/01/2002

4.0

 

 

 

Lớp 9B

5

Sử 9

Lê Thị Thu Trang

29/01/2002

15.25

9.75

6,25

 

Lớp 9B

Nguyễn Thảo Vân

09/6/2002

13.75

9.0

3,5

 

Lớp 9B

6

Lý 9

Nguyễn Huy Hoàng

25/02/2002

4.0

6.25

 

 

Lớp 9C

Nguyễn Thị Hiền

06/02/2002

3.5

5.75

 

 

Lớp 9A

7

Sinh 9

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

16/9/2002

7.0

8.5

9,0

 

Lớp 9C

Trịnh Minh Hằng

01/9/2002

4.75

8.0

9,25

 

Lớp 9C

8

Hóa 9

Dương Văn Duy

07/9/2002

14

7.5

13

 

Lớp 9C

Phạm Thị Quỳnh

08/8/2002

7.0

8.5

 

 

Lớp 9D

7/ Cuộc thi Học sinh Giỏi TDTT cấp huyện

- Có 02 học sinh tham gia nội dung Cầu lông nam và nữ cấp huyện.

- Có 01 học sinh tham gia nội dung Cờ vua và xếp thứ 3 của huyện ( Em Lại Xuân Hiếu - Lớp 7A).

- Có 01 học sinh tham gia nội dung bóng đá cấp huyện và đạt giải 3 ( Em Nguyễn Công Hậu - Lớp 8C).

- Có 01 em đạt giải nhì môn nhảy xa cấp huyện (Em Nhữ Thị Thạo- Lớp 9A).

- Có 01 em đạt giải ba môn chạy 100m cấp huyện(Em Ngô Minh Quang - Lớp 9D)

Toàn đoàn xếp thứ 12/18 trong huyện.

8/ Cuộc thi Violympic Toán - Tiếng Việt cấp huyện

Họ và tên

Khối

Lớp

Đạt điểm

Xếp thứ

Ghi chú

Bùi Thị Huyền

6

6a

240

7/78

Đạt giải Nhì

Lương Thị Như Tình

6

6D

90

72/78

 

Nhữ Thị Thùy Linh

6

6B

180

39/78

Đạt giải KK

Đặng Huyền Trang

6

6B

190

37/78

Đạt giải KK

Nguyễn Đức Anh

6

6c

170

42/78

Đạt giải KK

Nguyễn Minh Hợp

6

6a

130

53/78

 

Nguyễn Huyền Linh

6

6b

80

75/78

 

Trần Trịnh Hồng Tấn

6

6d

130

54/78

 

Hoàng Thị Yến Nhi

7

7d

200

21/63

Đạt giải Ba

Đinh Quang Hiếu

7

c

180

27/63

Đạt giải KK

Trịnh Thị Nhàn

7

7d

210

14/63

Đạt giải Ba

Nguyễn Bá Dương

7

7c

170

32/63

Đạt giải KK

Nguyễn Thúy Hằng

7

7a

190

23/63

Đạt giải KK

Vũ Thị Phúc An

8

8b

160

50/73

 

Nguyễn Thị Hiền

8

8C

200

24/73

Đạt giải KK

Đặng Vân Anh

8

8a

210

17/73

Đạt giải Ba

Trần Hải Đăng

8

8c

170

39/73

Đạt giải KK

Nguyễn Ngọc Tú

9

D

180

39/74

Đạt giải KK

Lê Văn Hiếu

9

9c

120

61/74

 

Đinh Thị Thanh Xuân

9

9a

130

59/74

 

Vũ Đức Chí

9

9a

210

18/74

Đạt giải Ba

Lại Hồng Nhung

9

9A

110

66/74

 

9/ Cuộc thi Violympic Toán - Tiếng Anh cấp huyện

Bùi Thị Huyền

17

9

2005

6

6a

250đ

14/43 Đạt giải Ba

Trần Khánh Hậu

21

9

2005

6

6c 

250đ

13/43 Đạt giải Ba

 

Hoàng Thị Yến Nhi

2

5

2004

7

7d

100đ

15/33

Nguyễn Thúy Hằng

27

11

2004

7

7a

110đ

12/33

Ngô Thị Ngọc Liên

14

5

2004

7

7D

20đ

29/33

 

Đặng Vân Anh

15

10

2003

8

8a

155đ

10/57 Đạt giải KK

Trần Thị Thu Nguyệt

22

5

2003

8

D

70đ

31/57

         

 

Lại Hồng Nhung

2

1

2002

9

9A

80đ

23/29

Nguyễn Thị Hiền

6

2

2002

9

9A

100đ

17/29

10/ Cuộc thi Violympic Vật Lý cấp huyện

Nguyễn Bá Dương

8

2

2004

7

7c

260đ

15/52 Đạt giải Ba

Lại Xuân Hiếu

27

1

2004

7

7A

230đ

31/52 Đạt giải KK

Nhữ Ngọc Minh

29

6

2004

7

7B

220đ

32/52

Doãn Thu Huyền

28

11

2004

7

7A

240đ

24/52 Đạt giải KK

         

 

Hoàng Huy Hiệu

30

3

2003

8

8c

200đ

26/59 Đạt giải KK

Vũ Cao Cường

29

5

2003

8

8c

200đ

24/59 Đạt giải KK

Nguyễn Thế Đức

16

3

2003

8

8C

200đ

25/59 Đạt giải KK

         

 

Nguyễn Thị Hiền

6

2

2002

9

9A

220đ

32/53

Nguyễn Đức Tú

13

6

2002

9

9c

170đ

45/53

Nguyễn Huy Hoàng

25

2

2002

9

9c

240đ

29/53 Đạt giải KK

         

11/ Cuộc thi OTE cấp huyện

Lại Hồng Nhung - Khối 9: 45điểm, xếp thứ 14/23

Nhữ Thanh Tùng - Lớp 6B, xếp thứ 7/23. Thành tích: Đạt giải Ba cấp huyện.

Nguyễn Thúy Hằng - Lớp 7A, xếp thứ 1/23. Thành tích: Đạt giải Nhất cấp huyện.

Trần Thị Diệu Huyền - Lớp 8B, xếp thứ  1/23. Thành tích: Đạt giải Nhất cấp huyện.

Đặng Vân Anh - Lớp 8C, xếp thứ 11/23. Thành tích: Đạt giải Ba cấp huyện.

Xếp chung cấp huyện: Khối 6: Xếp thứ 2/18; Khối 7: Xếp thứ 1/18; Khối 8: Xếp thứ: 1/18; Khối 9: xếp thứ: 9/18

Toàn đoàn: Xếp thứ: 2/18

12/ Cuộc thi Vật lý 9 cấp tỉnh trên Internet:

Nguyễn Huy Hoàng - Lớp 9C: Đạt 260đ, xếp thứ: 57/177 toàn Tỉnh. Thành tích: Đạt giải KK cấp Tỉnh.

13/ Cuộc thi Toán Tiếng Anh lớp 8 cấp tỉnh trên Internet:

Đặng Vân Anh - Lớp 8C: Đạt 160đ, xếp thứ: 38/129 toàn Tỉnh. Thành tích: Đạt giải KK cấp Tỉnh.

14/ Cuộc thi IOE lớp 8 cấp tỉnh trên Internet:

Trần Thị Diệu Huyền - Lớp 8B: Đạt 1820đ. Thành tích: Đạt giải Nhì cấp Tỉnh.

Đặng Vân Anh - Lớp 8C: Đạt 1480đ.

15/ Cuộc thi Toán Tiếng Việt lớp 9 cấp tỉnh trên Internet:

Vũ Đức Chí - Lóp 9A: Đạt 70 đ, xếp thứ: 209/227

16/ Cuộc thi Học sinh giỏi TDTT cấp tỉnh:

Có 01 em Nguyễn Thị Thạo - Lóp 9B tham gia thi nội dung Nhảy xa.

17/ Cuộc thi Học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh:

Có 01 em Trịnh Minh Hằng - Lóp 9C tham gia đội tuyển môn Sinh học.

18/ Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

  Năm học 2016 - 2017 có 03 thày cô được công nhận danh hiệu " Giáo viên dạy giỏi" cấp huyện:

              Thày: Đinh Hoàng Hảo, môn Thể dục.

              Cô: Trần Thị Thoa, môn Công nghệ.

              Thày: Đoàn Văn Tài, môn Toán.

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị