Tin tức/(Trường TH Thanh Tâm)/Hội nghị cán bộ CCVC./
HỘI NGHỊ CBCCVC . Năm học 2017 - 2018

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

Năm học 2017- 2018

 

          Sau khi đã làm tốt công tác chuẩn bị:

- Bước 1. Công tác chuẩn bị

- Bước 2. Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức ở tổ (do tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức hội nghị)

- Bước 3. Chủ tịch Công đoàn tập hợp kết quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở tổ, báo cáo trước hội nghị liên tịch; Hội nghị liên tịch bàn bạc, tiếp thu ý kiến của các tổ để bổ sung vào báo cáo tổng kết năm học vừa qua, phương hướng năm học mới, thống nhất những vấn đề cần giải đáp với cán bộ, công chức, viên chức, những vấn đề cần đưa ra hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bàn bạc, thảo luận.

Chiều thứ bảy ngày 14/10/2017, tại văn phòng trường Trường Tiểu học Thanh Tâm đã diễn ra “Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, năm học 2017- 2018”.

Sau khi tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; bầu chủ toạ, chủ toạ cử thư ký; Đồng chí hiệu trưởng nhà trường: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học...

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến về quản lý, xây dựng đơn vị, về kế hoạch phát triển và thực hiện nhiệm vụ năm học. Đồng thời quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, từng người, những vấn đề mấu chốt của đơn vị cần giải quyết.

Hội nghị đã đảm bảo dân chủ thực sự và thành công tốt đẹp./.

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê Thị Thoa

Xem thêm

https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị