Bạn cần biết

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 21/PGDĐT-TH ngày 26/4/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm về kế hoạch thực hiện công tác tháng 5 năm học 2018 cấp Tiểu học;

Căn cứ hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Liêm;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như các điều kiện thực tiễn của đơn vị,

Trường Tiểu học Thanh Tân đã tiến hành triển khai kế hoạch thực hiện công tác tháng 5 năm 2018 tại đơn vị và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đạt được kết quả với các nội dung cụ thể như sau:

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 157593