Bạn cần biết

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 - 2018

 

                                                                                            Biểu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY

 

THÔNG BÁO

       Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học,

năm học 2017-2018

                                                                                                                                                       

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

19/16

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

19

-

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

III

Số điểm trường

01

-

IV

Tổng diện tích đất (m2

5972m2

13.4 m2/hs

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2

3550m2

8m2/hs

VI

Tổng diện tích các phòng 

955m2

 

1

Diện tích phòng học (m2

760m2

1,7m2

2

Diện tích thư viện (m2

60m2

 

3

Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)

0

 

4

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

0

 

5

Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

80 m2

 

6

Diện tích phòng học tin học (m2)

40 m2

 

7

Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

10 m2

 

8

Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)

0

 

9

Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

20 m2

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

16 bộ

 

1

Khối lớp 1

04 bộ

 

2

Khối lớp 2

03 bộ

 

3

Khối lớp 3

03 bộ

 

4

Khối lớp 4

03 bộ

 

5

Khối lớp 5

03 bộ

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

15 bộ

 

IX

Tổng số thiết bị

 

 

1

Ti vi

02 cái

 

2

Đài đĩa

04 cái

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

01 cái

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

02 cái

 

5

Đàn ocgan

17cái

 

6

Đàn piano

01 cái

 

7

Âm ly

02 bộ

 

8

Loa đài

01 bộ

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

 

X

Nhà bếp

0

 

XI

Nhà ăn

0

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

0

 

 

XIII

Khu nội trú

0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

 

x

 

0,11m2/học sinh

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

       (*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành    Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                  

                                                                          Thanh Thủy, ngày 06  tháng 06 năm 2018

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

   

                                                                                                                     (Đã ký)

   

                                  Đỗ Thị Hiền

 

Các tin khác
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...