Bạn cần biết

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018- 2019

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1

 

 

 

NĂM HỌC: 2018 - 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

Nữ

NGÀY THÁNG NS

NƠI SINH

HỌ VÀ TÊN BỐ -NS-NN

HỌ VÀ TÊN MẸ - NS-NN

CHỖ Ở (Thôn, xã)

Con HN - CN

Con  TB

HSKT

GHI CHÚ

1

Vũ Minh

An

x

10-11-1012

T. Thủy -T. Liêm

 Vũ Xuân Tuấn -1982 -LR

Nguyễn Thanh Đoài -1985 -LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

2

Trần Bảo

An

x

08-09-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Tung-1975 - LR

Lò Thị Liên - 1984 - LR

P Tường - T Thủy

 

 

 

 

3

Vũ Quốc

An

 

21-10-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Cường - 1983 - LR

Trần Thị Lâm - 1986 - LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

4

Vũ Việt

Anh

 

02-06-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Viết Yên - 1987 - LR

Trần Thị Trang - 1986 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

5

Trần Quỳnh

Anh

x

20-10-2012

BVĐK Năm Căn-Cà Mau

Trần Văn Đông - 1983 - LR

Phạm Cẩm Loan - 1982 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

6

Đỗ Quỳnh

Anh

x

16-07-1012

T. Thủy -T. Liêm

Đỗ Thế Hợp- 1979- XD

Vũ Thị Hồng Nhinh-1984-GV

Bến- T. Thủy

 

 

 

 

7

Vũ Thị Phương

Anh

x

18-07-1012

BV-T. Liêm

Vũ Văn Hùng-1984-TD

Bùi Thị Na-1989-TD

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

8

Đào Vân

Anh

x

28-07-2012

BVĐK Hà Nam

Đào Ngọc Quyết -1986-Tdo

Nguyễn Thị Hà - 1986 - CN

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

9

Vũ Thị Hà

Anh

x

22-04-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Xuân Bảo- 1984- CN

Vũ Thị Vy-1990 - CN

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

10

Hoàng Việt

Bách

 

14-10-2012

BVĐK Hà Nam

Hoàng Duy Đông-1991-TD

Cao Thị Phương-1991-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

11

Trịnh Gia

Bảo

 

30-06-2012

BVĐK Hà Nam

Trịnh Văn Chung-1980-Tự do

Nguyễn Thị Bẩy-1989-Tự do

Đ.Xá- T.Phong

 

 

 

 

12

Nguyễn Quốc

Bảo

 

29-11-2012

T. Thủy-T. Liêm

Nguyễn Quang Đảm-1984-CN

Nguyễn Thị Thoa-1990 - CN

P.Tường-T. Thủy

 

 

 

 

13

Trần Văn

Bảo

 

26-08-2012

T. Thủy -T. Liêm

Trần Văn Quyết-1987-LR

Nguyễn Thị Mai-1991-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

14

Vũ Viết Gia

Bảo

 

27-09-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Viết Phong -1983 -Lái xe

Bùi Thị Yến- 1984- GV

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

15

Đinh Quang

Bảo

 

29-01-2012

BVĐK Hà Nam

Đinh Quang Vũ- 1988- LR

Lê Thị Hiên- 1989- Tự do

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

16

Vũ Bảo

Châu

x

10-11-2012

BVĐK-Hà Nam

Vũ Hồng Cường-1983-TD

Ngô Xuân Diệp-1985-TD

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

17

Trần Bảo

Châu

x

30-12-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Duyến-1982-CC

Bùi Thị Hiền Lương-1985-TD

Đò - T Thủy

 

 

 

CMN

18

Lê Đào Linh

Chi

x

20-05-2012

T. Thủy -T. Liêm

Lê Văn Luyến -1983 -CN

Đào Thị Chinh-1982-LR

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

19

Lê Quỳnh

Chi

x

30-07-2012

T.Thủy- T. Liêm

Lê Đức Thiện- 1984- Tự do

Quách Thị Thu Hà-1986- T do

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

20

Vũ Linh

Đan

x

20-09-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Tiến Đoàn-1980-TD

Trần Thị Thu Hiền-1989-GV

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

21

Trần Linh

Đan

x

11-09-2012

T Thủy- T Liêm

Trần Mạnh Nam-1976-LR

Vũ T Thanh Huyền-1985-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

22

Trần Minh

Đăng

 

26-04-2012

T. Thủy-T. Liêm

Trần Đại Lượng-1986-LR

Bùi Thị Ngọc Mai-1987-LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

23

Trịnh Khánh

Đăng

 

27-12-2012

BVĐK Hà Nam

Trịnh Văn Kiên-1986- LR

Kiều Thị Dung-1993 - LR

Đ.Xá- T.Phong

 

 

 

 

24

Vũ Hải

Đăng

 

12-11-2012

T. Thủy-T. Liêm

Vũ Minh Thuận-1973-LR

Nguyễn Thị Hiệp - 1982-LR

Đ.Xá- T.Phong

 

 

 

 

25

Vũ Hải

Đăng

 

11-09-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Tuấn Đạt- 1990- Lái xe

Nguyễn Thị Dung- 1988 -LR

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

26

Lê Thị Hải

Đăng

x

13-10-2012

T Thủy- T Liêm

Lê Hữu Tuấn-1973-LR

Viên Thị Nga Văn-1983-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

27

Đặng Việt

Danh

 

03-11-2012

BVĐK Hà Nam

Đặng Việt Dũng-1984-LR

Hà Thị Hoa-1986-LR

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

28

Nguyễn  Tiến

Đạt

 

19-04-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Thắng-1977-LR

Nguyễn Thị Giang- 1981- GV

 Kiện Khê

 

 

 

 

29

Nguyễn Tiến

Đạt

 

28-11-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Định-1988-LR

Nguyễn Thị Thủy-1991- LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

30

Vũ Đình

Điệp

 

09-01-2012

T. Thủy-T. Liêm

Vũ Đình Huyền-1982- LR

Nguyễn Thị Xuân-1985 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

31

Trần Huyền

Diệu

x

01-01-2012

T. Thủy- T. Liêm

Trần Xuân Bắc-1989-Lái xe

Trần Thị Thu Thảo- 1991- CN

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

32

Đặng Tường

Đông

 

18-8-2012

BVĐK Hà Nam

Đặng Hồng Định-1971-Bộ đội

Nguyễn Thị Tâm-1983-Kế toán

T.Thứ-T.Thủy

 

 

 

 

33

Lê Minh

Đức

 

17-09-2012

BVĐK Hà Nam

Lê Văn Lợi - 1983 - LR

Trần Thị Sinh - 1989 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

34

Nguyễn Vũ Đăng

Đức

 

28-09-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Lô Xa-1987-CN

Vũ Thị Dung - 1992 - CN

Đ.Xá- T.Phong

 

 

 

 

35

Trần Vũ Minh

Đức

 

25-09-2012

BVĐK-Hà Nam

Trần Văn Hà-1984-LR

Vũ Thị Ánh-1984-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

36

Vũ Minh

Đức

 

26-09-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Khánh-1983-TD

Vũ Thị Trang -1992-TD

Đò - T Thủy

 

 

 

 

37

Lê Thị Phương

Dung

x

14-06-2012

TTYT T. Liêm

Lê Văn Lộc-1983- CN

Hoàng Thị Huệ-1984- CN

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

38

Bùi Thùy

Dương

x

03-02-2012

BVĐK Hà Nam

Bùi Văn Dũng- 1986- Lái xe

Trần Thanh Huyền-1992- T do

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

39

Đặng Nhật Thùy

Dương

x

27-10-2012

BVĐK Hà Nam

Đặng Văn Thanh-1986-LR

Nguyễn Thị Huyền-1988-LR

P Tường - T Thủy

 

 

 

 

40

Trần Minh

Dương

 

17-02-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Xuân Trường-1978-TD

Nguyễn Thị Đào-1982-GV

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

41

Nguyễn Thu

Giang

x

05-03-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Đình Sức-1975-LR

Vũ Thị Thu-1982-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

42

Trần Thị Thu

Giang

x

04-12-2012

BV-T. Liêm

Trần Quý Hùng-1976-LR

Vũ Thị Thắm-1978-LR

Bến- T. Thủy

 

 

 

 

43

Lê Thị

Hạnh

x

24-03-2012

T. Thủy-T. Liêm

Lê Hữu Đông - 1978 - LR

Vũ Thị Tuyến - 1987 - LR

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

 

44

Trần Thị Khánh

Hiền

x

30-09-2012

T. Thủy -T. Liêm

Trần Văn Quân-1981-LR

Trần Thị Phương-1983-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

45

Trần Văn

Hiếu

 

10-10-2012

T Thủy- T Liêm

Trần Văn Giang-1988-TD

Nguyễn Thị Nguyệt-1991-LR

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

46

Nguyễn Văn

Hiếu

 

23-11-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Trung-1974-LR

Vũ Thị Thủy-1980-LR

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

47

Vũ Tiến

Hiệu

 

06-01-2012

T Thủy- T Liêm

Vũ Văn Hải-1974-LR

Nguyễn Thị Hương-1976-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

48

Vũ Đức

Hòa

 

07-07-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Viết Thăng-1985-LR

Nguyễn Thị Thêu-1988-LR

Bến- T. Thủy

 

 

 

CMN

49

Trần Quý

Hoàng

 

20-11-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Quý Vương-1988-Tự do

Lại Thị Thùy Dung-1992-Tự do

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

CMN

50

Vũ Thiên

Hoàng

 

10-07-2012

BVĐK Hà Nam

  Văn Huy-1985- Tự do

Phạm Thị Hiền- 1995 - Tự do

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

51

Nguyễn Tuấn

Hưng

 

22-11-2012

T. Thủy -T. Liêm

Nguyễn Đình Chiến-1984-LR

Phạm Thị Lanh-1989-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

52

Nguyễn Vũ Khánh

Huyền

x

22-01-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Hậu -1983-LR

Vũ Thị Hậu-1987 - LR

Châu Sơn

 

 

 

 

53

Trần Đình

Huynh

 

11-12-2012

T. Thủy -T. Liêm

Trần Mạnh Liêm-1982-LR

Nguyễn Thị Tuyết-1987-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

54

Lê Quang

Khải

 

06-03-2012

BVĐK Hà Nam

Lê Văn Trường-1980-LR

Ngô Thị Kiện-1984-LR

P Tường - T Thủy

 

 

 

 

55

Hoàng Chí

Khang

 

16-10-2012

T Thủy- T Liêm

Hoàng Thanh Trọng-1983-LR

Trần Thị Trang-1987-LR

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

56

Trần Duy

Khánh

 

20-05-2012

T. Thủy -T. Liêm

Trần Xuân Hòa-1975-CN

Lại Thị Duyên-1987-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

57

Đặng Khánh

Linh

x

15-12-2012

T. Thủy -T. Liêm

Đăng Anh Tiến-1990-KD

Vũ Thị Hậu-1991-KD

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

58

Trần Phương

Linh

x

17-02-2012

BVĐK-Hà Nam

Trần Văn Quảng-1988-LR

Dương Thị Ngần Soi-1988-GV

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

59

Lê Phương

Linh

x

07-06-2012

BV Thanh Liêm

Lê Đại Nhất-1991-CN

Lê Thị Nhài- 1993- CN

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

60

Trần Gia

Linh

x

15-08-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Duy Cương-1986-CN

Nguyễn T Thu Hằng-1989-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

61

Nguyễn Thi Phương

Linh

x

06-12-2012

T Thủy- T Liêm

Nguyễn Hữu Huấn-1985-CN

Hàn T Vân Anh-1989-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

62

Vũ Thị Kim

Loan

x

09-04-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Ngọc Duy-1985-LR

Trương Thị Hợp-1985-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

63

Nguyễn Hải

Long

 

22-01-2012

T.Lưu - T.Liêm

Nguyễn Văn Vọng-1991-Tự do

Vũ Thị Hiền - 1992 - Tự do

Trung Thứ

 

 

 

 

64

Nguyễn Hoàng

Long

 

15- 08-2012

BV Thanh Liêm

Nguyễn Đức Hiếu- 1987- CN

Nguyễn Thị Oanh- 1992- LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

65

Hàn Quốc

Long

 

12-12-2012

T Thủy- T Liêm

Hàn Văn Dũng- 1980-TD

Nguyễn Thị Dung-1988-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

66

Vũ Thành

Long

 

29-11-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Kha-1981-LR

Phạm Thị Yên-1990-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

CMN

67

Vũ Thành

Long

 

24-05-2012

T Thủy- T Liêm

Vũ Ngọc Phòng 1982- LR

Dương Thị Chính - 1985-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

68

Nguyễn Văn

Lượng

 

03-09-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Trường-1982-LR

Lã Thị Thủy-1981-LR

P Tường - T Thủy

 

 

 

 

69

Đặng Thị Khánh

Ly

x

28-04-2012

BVĐK Hà Nam

Đặng Văn Quyết-1983 - CN

Phạm Thị Mậu-1988-Kế toán

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

70

Nguyễn Khánh

Ly

x

10-09-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Hải - 1987 - LR

Nguyễn Thị Lệ Quyên - 1990 - LR

Động Xá- T.Phong

 

 

 

 

71

Lê Trần Phương

Ly

x

22-09-2012

BVĐK Hà Nam

Lê Phương Đức - 1991 - LR

Trần Thị Hồng - 1991 - LR

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

CMN

72

Trịnh Khánh

Ly

x

08-05-2012

BVĐK-Hà Nam

Trịnh Văn Giáp-1984-TD

Vũ Thị Thủy-1991-TD

Bến- T. Thủy

 

 

 

CMN

73

Lê Khánh

Ly

x

18- 01-2012

T. Thủy -T. Liêm

Lê Văn Thắng-1981-Lái xe

Nguyễn Thị Lệ-1987 - CN

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

74

Phạm Thị Khánh

Ly

x

22-05-2012

T. Thủy- T. Liêm

 

Phạm Thị Xinh- 1987- LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

75

Trần Thị Thảo

Ly

x

02-11-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Đức Bình-1981- LR

Vũ Thị Thiết- 1990- LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

76

Hoàng Ly

Ly

x

22-11-2012

BVĐK Hà Nam

Hoàng Văn Ka-1987-TD

Trần Bích Thủy-1986-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

CMN

77

Trần Đức

Mạnh

 

07-10-2012

BV-T. Liêm

Trần Văn Dũng-1981-LR

Lương Thị Phấn-1986-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

78

Phạm Hoàng Nhật

Minh

 

09-06-2012

BVĐK Hà Nam

Phạm Hoàng Hải-1981-C.Bộ

Nguyễn Thị Thanh Hà - 1982 - Tdo

Phúc Lai-T.Phong

 

 

 

 

79

Lê Bình

Minh

 

15-08-2012

BV Thanh Trì-Hà Nội

Lê Đình Bình - 1983 - LR

Nguyễn Thị Chung - 1985 - LR

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

 

80

Nguyễn Bình

Minh

 

20-07-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Thanh Phong-1986-LR

Lê Thị Trang-1990-LR

P Tường - T Thủy

 

 

 

 

81

Nguyễn Thị Hà

My

x

30-03-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Tâm-1981-TD

Phạm Thị Ngọc-1990-LR

P Tường - T Thủy

 

 

 

 

82

Trần Thành

Nam

 

27-12-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Ước-1983 - LR

Vũ Thị Ngà - 1985 - GV

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

83

Nguyễn Hải

Nam

 

10-05-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Nhất-1980-CN

Vũ Thị Nhung - 1982 - CN

P.Tường-T. Thủy

 

 

 

 

84

Trần Hoàng

Nam

 

05-09-2012

BV Yên Bình-Yên Bái

Trần Văn Hợp - 1986 - LR

Hoàng Thị Thu - 1993 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

85

Trần Hải

Nam

 

14-07-2012

BVĐK Sài Gòn-NĐ

Trần Văn Thiện-1986-TD

Vũ Thị Ngà-1985-TD

Nghĩa Hưng - NĐ

 

 

 

 

86

Vũ Ngọc Bảo

Ngân

x

13-09-2012

BVĐK-Hà Nam

Vũ Đức Duy-1987-LR

Nguyễn Thị Thương-1988-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

87

Trần Thị Bảo

Ngọc

x

05-02-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Chiến - 1986 - LR

Lương Thị Huyên - 1990 - LR

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

 

88

Đặng Kim

Ngọc

x

19-02-2012

BVĐK-Hà Nam

Đặng Đình Bình-1986-LR

Đào Thị Thoa-1990-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

89

Lê Thị Minh

Ngọc

x

23-04-2012

BVĐK Hà Nam

Lê Hữu Nam- 1983- CN

Ng. T. Minh Nguyệt-1986-KT

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

90

Nguyễn Thị Khánh

Ngọc

x

04-03-2012

T Thủy- T Liêm

Nguyễn Hồng Tới-1979-LR

Phạm Thị Phấn-1985-LR

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

91

Trần Văn Thành

Nguyên

 

28- 10-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Quyết-1986- CN

Trần Thị Thắm- 1988- LR

T. Thành- T Thủy

 

 

 

 

92

Nguyễn Thảo

Nguyên

x

29-08-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Đồng-1984-TD

Vũ Thị Bích - 1987-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

CMN

93

Vũ Ngọc

Nhi

x

22-11-2012

T. Thủy-T. Liêm

Vũ Ngọc Hảo - 1981 - LR

Phạm Thị Quy - 1986 - LR

Thanh Tân

 

 

 

 

94

Trần Hiểu

Nhi

x

04-10-2012

BVĐK-Hà Nam

Trần Đức Tuyên-1986-LR

Trần Thị Hiên-1990-LR

Bến- T. Thủy

 

 

 

CMN

95

Vũ Thị Uyển

Nhi

x

05-04-2012

BVĐK-Hà Nam

 

Vũ Thị Thắm-1984-LR

Bến- T. Thủy

 

 

 

 

96

Dương Khánh

Nhi

x

12-06-2012

BVĐK Hà Nam

Dương Đức Thắng-1981-CN

Vũ Thị Liên- 1984- GV

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

97

Nguyễn Vũ Uyên

Nhi

x

06-06-2012

BV Thanh Liêm

Nguyễn Văn Anh-1978-LR

Vũ Thị Thoa- 1986- LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

98

Phạm Vân

Nhi

x

09-08-2012

BVĐK Hà Nam

Phạm Văn Khương-1981-TD

Vũ Thị Uyên-1981 - TD

Đò - T Thủy

 

 

 

 

99

Vũ Thị Phương

Nhung

x

16-04-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Quang - 1974-LR

Lê Thị Huế - 1975- LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

100

Nguyễn Chúc

Nữ

x

05-05-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Lượng-1983-LR

Vũ Thị Chung - 1986 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

101

Lương Thị Kim

Oanh

x

23-10-2012

T. Thủy -T. Liêm

Lương Công Long-1976-ĐM

Nguyễn Thị Quyên-1977-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

102

Vũ Gia

Phát

 

28-07-2012

BVĐK-Hà Nam

Vũ Công Sơn-1989-LR

Lương Thị Mai-1990-LR

Bến- T. Thủy

 

 

 

 

103

Nguyễn Hoàng Nam

Phong

 

02-12-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Hải-1987 - CN

Hoàng Thị Hạnh -1989 -CN

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

104

Lê Tâm

Phúc

 

20-03-2012

T. Nghị- T. Liêm

 

Thích Đàm Giáp - Nhà Chùa

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

105

Trần Thị Hà

Phương

x

01-12-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Quý Hùng - 1986 - LR

Trần Thị Hải - 1986 - LR

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

CMN

106

Trần Minh

Quân

 

23-12-2012

T. Thủy-T. Liêm

Trần Quốc Toản - 1985 - CN

Vũ Thị Thu Hiền - 1991-GV

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

107

Vũ Ngọc Bảo

Quỳnh

x

02-10-2012

BVĐK-Hà Nam

Vũ Tiến Thanh-1984-TD

Nguyễn Thị Thảo-1988-CN

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

108

Trần Ngọc

Quỳnh

x

07-01-2012

T.Thủy- T. Liêm

Trần Phi Long-1985-LR

Phạm Thị Huệ -1989-Tự do

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

109

Lê Tiến

Tài

 

28-04-2012

T.Thủy- T. Liêm

Lê Hồng Phương-1975-LR

Nguyễn Thị Thanh-1976-LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

110

Nguyễn Lô Uôn

Thái

 

23-10-2012

BVPS Hải Dương

 

Nguyễn Thị Việt- 1980- Tự do

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

111

Đào Thị

Thắm

x

29-10-2012

BVĐK Hà Nam

Đào Văn Huy - 1981 - LR

Nguyễn Thị Thơm - 1985 LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

112

Hoàng Văn

Thắng

 

05-12-2012

T. Thủy -T. Liêm

Hoàng Văn Thủy-1973-LR

Vũ Thị Huyên-1983-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

113

Vũ Quang

Thành

 

16-09-2012

BVĐK-Hà Nam

Vũ Văn Vinh-1988-LR

Phạm Thị Thanh Thủy-1987-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

114

Lê Duy

Thành

 

08-02-2012

BVĐK Hà Nam

Lê Hữu Phòng-1990-TD

Nguyễn Thị Thắm-1990-TD

Đò - T Thủy

 

 

 

 

115

Bùi Khánh

Thi

x

02-04-2012

BVĐK Hà Nam

Bùi Văn Quyền- 1991-Tự do

Nguyễn Thị Xuyến-1992-Tự do

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

116

Hoàng An

Thiên

 

12-09-2012

BVĐK Hà Nam

Hoàng Hồng Điệp-1982-TD

Trương T Thanh Dung-1983-TD

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

117

Trần Đức

Thịnh

 

23-05-2012

T Thủy- T Liêm

Trần Đức Tuyên-1979-LR

Vũ Thị Nhâm-1983-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

118

Trần Anh

Thơ

x

14-07-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Quý Huynh-1978- Tự do

Nguyễn Thị Lâm-1983- Tự do

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

119

Trần Phúc

Thọ

 

07-10-2012

BVĐK Hà Nam

Trần Xuân Hồng - 1976- LR

Lê Thị Thủy - 1979 - LR

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

120

Trịnh Anh

Thư

x

06-03-2012

BVĐK-Hà Nam

Trịnh Văn Đông-1987-LR

Trần Thị Loan-1993-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

121

Nguyễn Anh

Thư

x

30-09-2012

T.Thủy- T. Liêm

Nguyễn Văn Phong-1978-LR

Nguyễn Thu Hường-1980-LR

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

122

Lê Thị Huyền

Thương

x

14-12-2012

BVĐK-Hà Nam

Lê Công Phong-1986-LR

Trần Thị Nguyệt-1987-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

123

Trần Thị Hồng

Thương

x

19-10-2012

T. Thủy -T. Liêm

Trần Ngọc Hiệp-1984-LR

Phạm Thị Nga-1990-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

124

Vũ Ngọc

Thúy

x

04-01-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Văn Long-1988-CN

Nguyễn Thị Thơm-1987-CN

Bến- T. Thủy

 

 

 

 

125

Vũ Xuân

Tiến

 

03-07-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Xuân Quang-1982- CN

Nguyễn Thị Lan-1985-CN

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

126

Phạm Thu

 Trà

x

21-08-2012

BVĐK Hà Nam

Phạm Văn Trung-1982- LR

Khuất Thị Thảo-1986- LR

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

127

Nguyền Thị

Trang

x

11-02-2012

BVĐK-Hà Nam

Nguyễn Văn Khoa-1987-LR

Nguyễn Thị Tình-1984-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

128

Nguyền Thị Thu

Trang

x

05-06-2012

T. Thủy -T. Liêm

Nguyễn Văn Thắng-1974-LR

Lương Thị Thủy-1981-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

129

Nguyễn Vân

Trang

x

09-03-2012

BV Thanh Liêm

Nguyễn Văn Sơn- 1971- CN

Lâm Thị Len- 1977- GV

Đ. Ao - T. Thủy

 

 

 

 

130

Bùi Hà

Trang

x

29-02-2012

BVĐK Hà Nam

Bùi Văn Long- 1986- LR

Lương Thị Sen- 1984- GV

Thử Hòa - T. Tân

 

 

 

 

131

Nguyễn Quốc

Trưởng

 

10-07-2012

BV Thanh Liêm

NguyễnVăn Đức-1993-Lái xe

Phạm Thị Thu Hương-1993-CN

Lường- T. Thủy

 

 

 

 

132

Vũ Tuấn

 

06-07-2012

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Định-1978-LR

Nguyễn Thị Huệ -1986-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

133

Phùng Minh

Tuấn

 

10-11- 2012

BVĐK Hà Nam

Phùng Mạnh Trường-1979-LR

Chu T Minh Tâm-1980-Kế toán

T. Thành- T Thủy

 

 

 

 

134

Nguyễn Nhật

Tuệ

 

23-08-2012

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Trung Dũng-1980-Bộ đội

Vũ Thị Tuyết - 1984 - GV

P.Tường-T. Thủy

 

 

 

 

135

Nguyễn Thanh

Tùng

 

09-04-2012

T. Thủy -T. Liêm

Nguyễn Văn Quyết-1982-CC

Vũ Thị Phương-1984-LR

Ô Cách-T.Thủy

 

 

 

 

136

Nguyễn Thanh

Tùng

 

17-03-2012

T Thủy- T Liêm

Trần Văn Định - 1986-LR

Dương Thị Thảo-1991-LR

Tr. Thứ - T Thủy

 

 

 

 

137

Vũ Viết

Tưởng

 

09-04-2012

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Thanh Tuân-1983-LR

Vũ Thị Hợp-1985-LR

Bến- T. Thủy

 

 

 

 

138

Dương Thị Khánh

Vân

x

26-09-2012

BVĐK Hà Nam

Dương Văn Tấn - 1983- GV

Đoàn Thị Hồng - 1983 - GV

P.Tường-T. Thủy

 

 

 

 

139

Trần Thanh

Vân

x

07-03-2012

BVĐK-Hà Nam

Trần Mạnh Giang-1972-LR

Lê Thị Huệ-1978-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

140

Lê Hữu

Vinh

 

26-08-2012

T. Thủy-T. Liêm

Lê Hữu Kiên - 1985 - LR

Trần Thị Chung - 1990 - LR

Ô Cách - T. Thủy

 

 

 

 

141

Nguyễn Thị

Vui

x

14-08-2012

BV Thanh Liêm

Nguyễn Văn Vượng-1983-LR

Vũ Thị Tươi-1984-LR

Đò - T Thủy

 

 

 

 

142

Trịnh Lê Hoàng

Vương

 

15-12-2012

BV Thủ Đức-TPHCM

Trịnh Văn Điệp - 1986 - CN

Lê Thị Thắm - 1988 - CN

T. Thành-T.Thủy

 

 

 

 

143

Phạm Tường

Vy

x

13-06-2012

BVĐK Hà Nam

Phạm Phi Phong- 1984- Tựdo

Nguyễn Thị Dung- 1987- LR

T. Thành- T Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 143 em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ: 73 em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa qua MN: 10 em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã ngoài: 11 em: Thanh Tân: 02 em; Thanh Phong: 06 em; Nam Đinh: 01 em; Châu Sơn: 01 em; Kiện Khê: 01 em;

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Người lập biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền

 

 

Trần Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Các tin khác
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...