Bạn cần biết

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2107- 2018

PHÒNG GD & ĐT THANH LIÊM                                     Biểu mẫu số 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017 - 2018

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Xét tuyển 100% trẻ trong độ 6 tuổi (2011)  trên địa bàn xa Thanh Thủy, và 01 trẻ ngoài địa bàn (Đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định)

 

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 1, đủ điều kiện lên lớp 2

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 2, đủ điều kiện lên lớp 3 

 

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 3, đủ điều kiện lên lớp 4 

 

Học sinh hoàn thành chương trình lớp 4, đủ điều kiện lên lớp 5 

 

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

- Nội dung chương trình giáo dục tiểu học do Bộ GD&ĐT quy định, tích hợp và lồng ghép các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống; áp dụng mô hình trường học mới Việt Nam; Dạy Tiếng Việt 1 CGD)

- Thực hiện đánh giá học sinh theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học.

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Thực hiện tốt thông tin 2 chiều: Thông qua trao đổi trực tiếp; qua sổ liên lạc điện tử, hoặc điện thoại giữa nhà trường, GVCN với cha mẹ học sinh. 

- Họp Cha Mẹ học sinh 3 lần/ năm

- Học sinh tích cực, chuyên cần chủ động trong học tập

- HS thực hiện tốt các nhiệm vụ HS theo Điều lệ Trường tiểu học và các nội quy của nhà trường.

 

 

 

IV

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục 

- Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển toàn diện. Tổ chức đa dang các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

 - Học sinh tham gia hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, được tham gia vào các hoạt động truyền thống tại địa phương, các hoạt động xã hội.

- Sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đầu tuần dưới cờ theo từng chủ điểm

- Giáo dục truyền thống và rèn kĩ năng sống cho HS. Đưa các trò chơi dân gian vào trường học, tham gia các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ, thể dục thể thao, ...

 

 

 

V

 

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- 99,8% số HS Đạt yêu cầu phát triển về năng lực, phẩm chất

- 99,3% học sinh hoàn thành chương trình lớp học. Trong đó 100% Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học.

- 100% HS có sức khỏe tốt.

 

 

VI

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 

 

- 100% học sinh có đủ điều kiện tiếp tục học tập các lớp tiếp theo của năm học 2018-2019 theo kết quả xét duyệt cuối năm.

 

                                                

                                                                                                                  Thanh Thủy, ngày 06 tháng 6 năm 2018

                                                                                                                  

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

  

                                                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                            

                               Đỗ Thị Hiền

 

 

 

 

Các tin khác
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...