Bạn cần biết

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

 

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY

 

                                                                      Biểu mẫu 08

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học năm học 2018 - 2019

STT   

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

30

 

 

14

16

 

 

05

15

06

08

18

 

 

I

Giáo viên

24

 

 

11

13

 

 

05

14

05

07

17

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

06

 

 

06

 

 

 

03

01

02

0

06

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

02

 

 

02

 

 

 

 

01

01

0

02

 

 

3

Tin học

01

 

 

01

 

 

 

 

 

01

 

01

 

 

4

Âm nhạc

01

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

5

Mỹ thuật

01

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

6

Thể dục

01

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

 

 

02

 

 

 

 

01

01

01

01

 

 

1

Hiệu trưởng

01

 

 

01

 

 

 

 

 

01

01

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

 

 

01

 

 

 

 

01

 

 

01

 

 

III

Nhân viên

03

 

 

01

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư, y tế

01

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

01

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Thủy, ngày 07 tháng 6 năm 2019

                       Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                                                                                    Đỗ Thị Hiền

Các tin khác
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...