Bạn cần biết

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH  ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1

 

 

 

NĂM HỌC: 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

Nữ

NGÀY THÁNG NS

NƠI SINH

HỌ VÀ TÊN BỐ -NS-NN

HỌ VÀ TÊN MẸ - NS-NN

CHỖ Ở (Thôn, xã)

Con HN - CN

Con  TB

HSKT

GHI CHÚ

1

Lê Thu

An

x

23-06-2013

BVĐK Hà Nam

Lê Văn Lâm - 1979 - CN

Lê Phương Thanh - 1989 - GV

Thanh Phong

 

 

 

 

2

Vũ Tuấn

An

 

11-10-2013

BV ĐK Thanh Liêm

Vũ Xuân Minh 1975- LR

Nguyễn Thị Duyên 1983- LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

3

Vũ Tuấn

An

 

05-08-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Đình Thắng 1975- LR

Phạm Thị Lương 1980- LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

4

Vũ Thái

An

 

06-08-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Văn Vinh 1994- TD

Hoàng Thị Ngọc Ánh 1996- TD

Bến- T.Thủy

 

 

 

CMN

5

Nguyễn Hoàng

An

x

10-05-2013

BV Từ Vũ- TPHCM

 

Nguyễn Thị Hà

Lường - T Thủy

 

 

 

 

6

Nguyễn Long

Ân

 

14-10-2013

BV ĐK- Hà Nam

Nguyễn Văn Duy 1987- TD

Trần Thị Duyên 1987- TD

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

7

Nguyễn Ngọc

Anh

x

26-07-2013

T.Thủy- T.Liêm

Nguyễn Văn Vang 1985- LR

Lê Thị Nương 1989- LR

Bến- T.Thủy

CN

 

 

 

8

Đào Nguyễn Mai

Anh

x

02-06-2013

BV Thanh Liêm

Đào Quốc Long-1988-TD

Nguyễn Thị Huyền-1993-TD

Trung Thứ- T.Thủy

CN

 

 

 

9

Vũ Minh

Anh

x

21-09-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Bá Trình-1985LR

Dương Thị Thương-1988-LR

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

CMN

10

Trần Hoàng Đức

Anh

 

13-01-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Hải-1979-CN

Hoàng Thị Hằng-1989-Tự do

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

11

Vũ Phương

Anh

x

14-06-2013

TYT Thanh Thủy

Vũ Xuân Định-1977- Tự do

Trần Thị Thanh-1977- Tự do

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

12

Nguyễn Duy

Anh

 

02-07-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Nguyễn Văn Việt

Phạm Thị Chiêm

Lường - T Thủy

 

 

 

 

13

Khổng Nhật

Anh

 

15-10-2013

BVPhụ sảnTPNam Định

Khổng Tiến Dũng

Lê Thị Ngân

Phượng Tường - T Thủy

 

 

 

 

14

Trần Thị Ngọc

Ánh

x

02-09-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Tuấn-1984-Tự do

Trần Thị Yến-1992-Tự do

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

15

Nguyễn Văn

Bắc

 

11-04-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Trường-1983-LR

Trần Thị Linh-1985-LR

Trung Thành - TT

 

 

 

 

16

Trần Ngô Gia

Bảo

 

27-10-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Thế Chung-1992

Ngô Thị Hải Yến-1994-Tự do

Trung Thành - TT

 

 

 

 

17

Vũ Trần Gia

Bảo

 

17-09-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Trường-1988-LR

Trần Thị Trang-1991-LR

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

18

Nguyễn Viết 

Bảo

 

04-03-2013

BV Thanh Liêm

Nguyễn Viết Nghĩa

Trần Thị Nga

Phượng Tường - T Thủy

 

 

 

 

19

Lê Thị Mai

Ca

x

13-01-2013

BVĐK Hà Nam

Lê Ngọc Hải-1988-Tự do

Đặng Thị Tuyết-1989-Tự do

Trung Thành - TT

 

 

 

 

20

Vũ Bảo

Chi

x

19-02-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Viết Mạnh 1980- LR

Vũ Thị Thúy 1984- LR

Ô Cách- T.Thủy

 

 

 

 

21

Lê Bảo

Chi

x

02-01-2013

BVĐK Kim Bôi

Lê Hữu Phong-1988- Tự do

Bùi Thị Nhàn-1992- Tự do

Hòa Bình

 

 

 

 

22

Vũ Minh

Chiến

 

12-07-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Viết Tuấn 1983- LR

Vũ Thị Dịu 1986- LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

23

Đặng Văn

Cường

 

18-11-2013

BVĐK HàNam

Đặng Xuân Lợi

Vũ Thị Việt

Ô Cách  - T Thủy

 

 

 

 

24

Vũ Tâm

Đan

x

09-06-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Tuấn Phong 1979- LR

Dương Thị Vui 1985- LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

25

Vũ Hải

Đăng

 

15-08-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Hải Giang-1993-Tự do

Trần Thị Thu Phượng-1993-Tự do

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

CMN

26

Vũ Hải

Đăng

 

23-09-2013

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Văn Công-1985-LR

Vũ Thị Thảo-1988-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

27

Vũ Hải

Đăng

 

05-11-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Quý Quyết 1993- LR

Lương Thị Thu Phương 1994-LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

28

Vũ Tiến

Đạt

 

28-08-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Đình Cảnh-1986-CN

Vũ Thị Hạnh-1981-CN

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

29

Vũ Quốc

Đạt

 

15-12-2013

TYT Thanh Thủy

Vũ Văn Cường-1983- TDo

Trần Thị Lâm-1989- CN

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

30

Hoàng Ngọc

Diễm

x

31-08-2013

BVĐK Hà Nam

Hoàng Văn Duy-1986-CN

Quách Vân Trang-1986-CN

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

31

Phạm Ngọc

Diệp

x

24-09-2013

BVĐK HàNam

Phạm Văn Long

Trần Thị Nhẫn

Trung Thành - T Thủy

 

 

 

 

32

Nguyễn Minh

Đức

 

18-03-2013

TYT Xuân Trúc, Ân Thi

Nguyễn Văn Lương-1972LXe

Cao Thị Hiền-1975-Tự do

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

33

Nguyễn Minh

Đức

 

14-01-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Đồng-1988TD

Đỗ Thị Thơ-1987-CN

Tân Phong- T.Phong

 

 

 

 

34

Vũ Thùy

Dung

x

06-08-2013

BV ĐK Thanh Liêm

Vũ Đức Huy 1990- LR

Nguyễn Thị Kiều Anh 1994- LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

CMN

35

Nguyễn Tùng

Dương

 

17-10-2013

BVĐK HàNam

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Thị Tình

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

36

Vũ Xuân

Duy

 

10-03-2013

T. Thủy -T. Liêm

Vũ Xuân Quỳnh-1979-LR

Vũ Thị Thoa-1982-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

37

Nguyễn Vũ

Duy

 

18-12-2013

BVĐK HàNam

Nguyễn Văn Anh

Vũ Thị Thoa

Lường - T Thủy

 

 

 

 

38

Vũ Thị Mỹ

Duyên

x

19-08-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Đình Chiều 1983- LR

Vũ Thị Thảo 1985- LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

39

Trần Hương

Giang

x

26-05-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Thanh-1973-LR

Vũ Thị Phương-1979-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

40

Trần Hằng

Giang

x

23-10-2013 

BVĐK Hà Nam

Trần Tuấn Cường - 1986

Nguyễn Thị Thanh Hòa-1988

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

41

Trần Trường

Giang

 

18-03-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Hùng

Lương Thị Hồng

Lường - T Thủy

 

 

 

 

42

Nguyễn Minh

Giao

x

16-03-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Đạt-1980- CN

Đỗ Thị Huyền Trang-1988-CN

Tân Phong- T.Phong

 

 

 

 

43

NguyễnThanh

x

01-05-2013

BVĐK HàNam

 

Nguyễn Thị Mai

Phượng Tường - T T

 

 

 

 

44

Lê Gia

Hân

x

13-09-2013

BVĐK Hà Nam

Lê Văn Tiến - 1985 - CN

Lương Thúy Hằng - 1989 - CC

Trung Thành - TT

 

 

 

 

45

Trần Thị

Hân

x

16-09-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Tiến

Lê Thị Hằng

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

46

Nguyễn Thu

Hằng

x

28-12-2013

T. Thủy -T. Liêm

Nguyễn Văn Thủy - 1983 -LR

Trương Thị Lan - 1988 - LR

Trung Thành - TT

 

 

 

 

47

Vũ Lâm

Hạnh

x

08-09-2013

BV ĐK Thanh Liêm

Vũ Xuân Huyến 1986- TD

Dương Thị Thu Huyền 1986- TD

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

48

Nguyễn Phương

Hậu

x

02-01-2013

T.Thủy- T.Liêm

Nguyễn Văn Mạnh 1986- LR

Vũ Thị Thao 1987- LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

49

Nguyễn Minh

Hoàng

 

01-06-2013

BV Thanh Liêm

Nguyễn Vũ Hạnh - 1984 - LR

Hoàng Thị Hương - 1993 - LR

Trung Thành - TT

 

 

 

 

50

Ng.Lương Mạnh

Hùng

 

15-02-2013

BV ĐK- Hà Nam

Nguyễn Văn Nhẩm 1984-TD

Lương Thị Yến 1987-TD

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

51

Vũ Quang

Hưng

 

05-05-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Văn Dũng 1986- CN

Trương Thi Huyền 1987- CN

Bến- T.Thủy

 

 

 

CMN

52

Nguyễn Tiến

Hưng

 

29-06-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Nam-1984-LR

Vũ Thị Khuyên-1988-LR

Kiện Khê

 

 

 

CMN

53

Nguyễn Thị Thu

Hương

x

30-10-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Dũng-1985-LR

Lại Thị Phượng-1987-LR

Tân Phong- T.Phong

 

 

 

 

54

Nguyễn Hoàng

Huy

 

21-07-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Bình-1985-TD

Hoàng Thị Huyền-1988-TD

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

55

Trần Quốc

Huy

 

12-01-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Quang Hiệp-1991-TDo

Trần Thị Hường-1993- TDo

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

56

Nguyễn Quang

Huy

 

19-11-2013

BVĐK HàNam

Nguyễn Ngọc Cảnh

Thíệu Thị Nhàn

Lường - T Thủy

 

 

 

 

57

Nguyễn Kim

Huynh

 

21-09-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Kim Hiệp-1985-Tự do

Đào Thị Hương-1987-Tự do

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

58

Nguyễn Lê Ngân

Khánh

x

24-03-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Hồng Hiển - 1974 - LR

Lê Thị Huệ - 1979 - LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

59

Vũ Quốc

Khánh

 

13-09-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Quảng - 1984 - LR

Trần Thị Tiến - 1986 - LR

Trung Thành - TT

 

 

 

 

60

Nguyễn Duy

Khánh

 

04-09-2013

BVĐK HàNam

Nguyễn Văn Hào

Vũ Thị Thoan

Đồng Ao - T Thủy

 

 

 

 

61

Nguyễn Anh

Khoa

 

16-07-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Trí Thức-1978- CN

Nguyễn Thị Thu Hà-1985-GV

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

62

Trần Anh

Khoa

 

04-07-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Lâm-1977-CN

Lê Thị Hoa-1983-CN

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

63

Lê Thị Kim

Lan

x

05-10-2013

BV Thanh Liêm

Lê Văn Phong

Hoàng Thị Mai

Lường  - T Thủy

 

 

 

 

64

Ng Ngọc Phương

Linh

x

01-10-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Công-1976-LR

Nguyễn Thị Phương-1972-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

65

Trần Thị Ngọc

Linh

x

10-02-2013

BV ĐK- Hà Nam

Trần Quý Hưng 1987- BĐ

Bùi Thị Tình 1989- LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

66

Vũ Khánh

Linh

x

23-06-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Bá Phong 1977- TD

Trần Lệ Cần 1986- TD

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

67

Phạm Dương Gia

Linh

x

26-09-2013

BVĐK Hà Nam

Phạm Văn Đức-1983-CN

Dương Thị Hảo-1988-GV

Thanh Tuyền

 

 

 

 

68

Phạm Diệu

Linh

x

12-02-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Phạm Văn Đạt

Đinh Thị Thoan

Lường - T Thủy

 

 

 

 

69

Trần Ngọc

Linh

x

01-06-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Mão

Trần Thị Hoan

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

70

Lê Thành

Lộc

 

26-09-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Lê Hồng Vượng

Nguyễn Thị Thanh

Lường - T Thủy

 

 

 

 

71

Đào Ngọc

Long

 

17-06-2013

BVĐK Hà Nam

Đào Ngọc Hà-1975-Tự do

Đào Thị Hoàng Yến-1985-TD

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

72

Trần Ngọc Bảo

Long

 

18-02-2013

T. Thủy -T. Liêm

Trần Văn Hưng-1987-CN

Vũ Thị Dung-1988-CN

Trung Thành - TT

 

 

 

 

73

Vũ Quý

Long

 

24-08-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Viết Ngọc 1987- TD

Nguyễn Thị Hường 1994- TD

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

74

Nguyễn Ngọc

Ly

x

28-09-2013

BVĐK HàNam

Nguyễn Khương Duy

Nguyễn Thị Lý

Lường  - T Thủy

 

 

 

 

75

Trần Đức

Mạnh

 

15-11-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Trần Văn Quyết

Nguyễn Thị Mai

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

76

Lương Công

Minh

 

20-02-2013

T.Thủy- T.Liêm

Lương Công Quyết 1987- LR

Vũ Thị Phương 1988- LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

77

Đặng Thảo

My

x

01-09-2013

BVĐK Hà Nam

Đặng Nam Cương-1981-LR

Trần Thị Ngân-1990-LR

Trung Thành - TT

 

 

 

 

78

Đào Ngọc Trà

My

x

12-12-2013

BVĐK Hà Nam

Đào Văn Hiến-1986- TD

Đào Kim Phượng-1991-TD

Bình Lục

 

 

 

 

79

Nguyễn Trà

My

x

15-07-2013

BVĐK HàNam

Nguyễn Văn Trường

Trần Thị Hồng

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

80

Vũ Hải

Nam

 

17-10-2013

BVĐK Hưng Yên

Vũ Văn Sáng-1980

Phạm Thị Huế-1985-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

81

Trần Hoài

Nam

 

06-01-2013

BV ĐK- Hà Nam

Trần Đăng Chung 1977-LR

Vũ Thị Trinh 1976-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

82

Nguyễn Bảo

Nam

 

21-01-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Sơn-1964-LR

Đinh Thị Bẩy-1967-LR

Trung Thứ- T.Thủy

 

 

 

 

83

Trần Khánh

Ngân

x

29-06-2013

BV ĐK- Hà Nam

Trần Quý Hải 1983-CN

Vũ Thị Mai 1987-GV

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

84

Bùi Khánh

Ngọc

x

04-11-2013

BVĐK Hà Nam

Bùi Hồng Khanh-1985-CN

Nguyễn Thị Hiệp-1990-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

85

Vũ Hoàng

Ngọc

 

07-05-2013

BVĐK HàNam

Vũ Đình Bẩy

Hoàng Thị Ninh

Trung Thành - T Thủy

 

 

 

 

86

Vũ Thảo

Nguyên

x

07-10-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Công Tới 1987-TD

Phạm Thị Điệp 1993-TD

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

87

Vũ Thủy

Nguyên

x

10-02-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Văn Trương 1980-GV

Nguyễn Thị Duyên 1985-GV

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

88

Vũ Như

Nguyệt

x

15-05-2013

TYT Thanh Thủy

Vũ Đình Trường-1984Cơ khí

Trần Thị Thương-1984-LR

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

89

Vũ Viết

Nhật

 

19-02-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Viết Trọng 1988- LR

Nguyễn Thị Mai Anh 1990-LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

90

Nguyễn Hoàng Minh

Nhật

 

18-11-2013

BVĐK Sơn La

Nguyễn Đức Anh-1990-TD

Nguyễn Thị Nhung-1995-CN

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

91

Vũ Thị Quỳnh

Như

x

03-01-2013

TTYT Thanh Liêm

Vũ Văn Mạnh-1989-LR

Đào Thị Thêm-1993-LR

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

92

Nguyễn Nam

Phong

 

23-10-2013

T. Thủy -T. Liêm

Nguyễn Văn Quỳnh-1988-LR

Nguyễn Thị Bình-1991-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

93

Vũ Trung

Phong

 

25-02-2013

T.Thủy- T.Liêm

Vũ Trung Dũng 1985-LR

Vũ Thị Hường 1990-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

94

Trần Hoàng

Phú

 

01-03-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Duy-1989-Tự do

Hoàng Thị Phương-1992-TDo

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

CMN

95

Vũ Bảo

Phúc

 

06-10-2013

BVĐK Thanh Liêm

Vũ Bá Tuyên-1973-LR

Nguyễn Thị Nga-1975-LR

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

96

Trần Lê Thanh

Phúc

x

19-02-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Trọng

Nguyễn Thị Lan

Lường - T Thủy

 

 

 

CMN

97

Nguyễn Hồng

Quân

 

17-03-2013

T.Thủy- T. Liêm

Nguyễn Văn Hải-1984-LR

Đào Thị Huyền-1988-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

98

Nguyễn Phú

Quý

 

28-06-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Đức Mười-1984-LR

Lê Thị Nguyệt-1984- LR

Tân Phong- T.Phong

 

 

 

 

99

Vũ Thị Như

Quỳnh

x

31-10-2013

BV Thanh Liêm

Vũ Bá Quyết

Trần Thị Sen

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

100

Ng Bùi Anh

Sang

 

27-06-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Công Minh-1988-CN

Bùi Thị Hoa-1985-CN

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

101

Vũ Hoàng

Thái

 

16-12-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Đức Thiệp 1987-LR

Hoàng Thị Thiện 1989-TD

Đò- Thanh Thủy

 

 

 

 

102

Trần Quang

Thanh

 

02-05-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Chính-1983- CN

Nguyễn Thị Ngọc Hân-1984

Lường Phượng-TT

 

 

 

 

103

Vũ Thị Phương

Thanh

x

23-09-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Vũ Tiến Tuyên

Vũ Thị Huyền

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

104

Trần Đức

Thành

 

05-06-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Long

Nguyễn Thị Ánh

Lường - T Thủy

 

 

 

 

105

Vũ Phương

Thảo

x

02-03-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Vũ Viết Huệ

Phạm Thị Hồng

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

106

Trần Diệp

Thi

x

09-08-2013

BV Thanh Liêm

Trần Văn Tùng

Đỗ Thị Hiên

Lường - T Thủy

 

 

 

 

107

Trần Khánh

Thiện

 

27-01-2013

T. Thủy -T. Liêm

Trần Ngọc Hải-1976-LR

Trần T. Tuyết Nhung-1985-LR

Trung Thứ - T. Thủy

 

 

 

 

108

Vũ Anh

Thơ

x

27-01-2013

BV Thanh Liêm

Vũ Văn Thước-1969-LR

Nguyễn Thị Hiếu-1983-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

109

Đào Anh

Thư

x

09-05-2013

BV Thanh Liêm

Đào Văn Hùng-1994-CN

Vũ Thị Ngọc Linh-1996-CN

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

110

Vũ Anh

Thư

x

17-05-2013

BV ĐK- Hà Nam

Vũ Huy Diễn 1968-TD

Vũ Thị Hòa 1977- GV

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

111

Vũ Thị Anh

Thư

x

28-04-2013

TTYT Trảng Bàng

Vũ Văn Mạnh-1991- Tự do

Nguyễn Thị Huế-1994- Tự do

Đò - Thanh Thủy

 

 

 

 

112

Trần Anh

Thư

x

03-03-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Đức-1977-CN

Đinh Thị Dư-1978-CN

Lường Phượng-TT

 

 

 

 

113

Đoàn Thị Minh

Thư

x

27-10-2013

BVĐK HàNam

Đoàn Đức Thịnh

Hoàng Thị Hà

Lường - T Thủy

 

 

 

 

114

Nguyễn Viết

Tiến

 

30-08-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Hải-1977-CN

Lê Thị Thu Thủy-1983-CN

Lường Phượng-TT

 

 

 

 

115

Lê Tấn

Tiền

 

10-08-2013

BV Phụ Sản TW

Lê Văn Sơn-1990-Tự do

Trần Thị Thanh Thủy-1993-TD

Trung Thành - TT

 

 

 

 

116

Lê Thị Mai

Trang

x

16-07-2013

BV PS- Trung Ương

Lê Hữu Tiếp 1985-LR

Đinh Thị Bình 1988-LR

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

117

Vũ Huyền

Trang

x

16-10-2013

Kiện Khê- T.Liêm

Vũ Viết Trịnh 1988-TD

Nguyễn Thị Thao 1989-TD

Bến- T.Thủy

 

 

 

 

118

Vũ Lê Kiều

Trang

x

01-12-2013

BVĐK HàNam

Vũ Đình Đức

Lê Thị Hồng Huế

Lường - T Thủy

 

 

 

 

119

Vũ Anh

 

18-10-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Chinh-1985-LR

Nguyễn Thị Thùy-1987-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

120

Lê Minh

 

 

 

 

Thích Đàm Thục

Ô Cách- T.Thủy

 

 

 

 

121

Vũ Anh

Tuấn

 

19-07-2013

BVĐK Hà Nam

Vũ Văn Tuân-1982-LR

Nguyễn Thị Thoan-1987-LR

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

122

Nguyễn Thị Tố

Uyên

x

05-01-2013

Thanh Thủy -T Liêm

Nguyễn Văn Phúc

Trần Thị Hiệp

Ô Cách - T Thủy

 

 

 

 

123

Lương Thế

Vinh

 

11-10-2013

BVĐK Hà Nam

Lương Văn Cao-1984-LR

Dương Thị Mai-1988-CN

Đồng Ao - T. Thủy

 

 

 

 

124

Nguyễn Quang

Vinh

 

12-06-2013

BVĐK Hà Nam

Nguyễn Văn Phong-1985-CN

Bùi Thị Hoài Thảnh-1987-CN

Tân Phong- T.Phong

 

 

 

 

125

Trần Văn

 

29-08-2013

BVĐK Hà Nam

Trần Văn Trọng-1987-Tự do

Phạm Thị Lan-1986-Tự do

Ô Cách -T. Thủy

 

 

 

C MN

126

Đặng Khánh

Vy

x

02-12-2013

BVĐK Hà Nam

Đặng Văn Quyết-1983-Tự do

Phạm Thị Mậu-1988-Tự do

Trung Thành - TT

 

 

 

 

127

Đặng Gia

Yên

x

13-10-2013

BV ĐK- Hà Nam

Đặng Đình Bình 1986-LR

Đào Thị Thoa 1990-LR

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

128

Vũ Thị Hải

Yên

x

22-11-2013

T.Thủy- T.Liêm

Trần Văn Vinh 1988-LR

Phạm Thị Thanh Thủy 1987-

Đình Hậu- T.Thủy

 

 

 

 

129

Nguyễn Thị Hải

Yến

x

01-08-2013

BV Thanh Liêm

Nguyễn Văn Đức-1993-TD

Phạm T. Thu Hương-1993-TD

Lường Phượng - TT

 

 

 

 

130

Trần Thị

Yến

x

15-01-2013

T.Thủy- T.Liêm

Trần Quý Quyết 1979-LR

Vũ Thị Hạnh 1982-LR

Ô Cách- T.Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 130 em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nữ : 63 em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chưa qua mần non: 09 em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã ngoài: 09 em ( Thanh Phong: 06 em; Kiện Khê: 01 em: Thanh Tuyền: 01 em; Bình Lục: 01 em)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hiền

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương

 

 

 

 


 

Các tin khác
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...