Tin tức/(Trường TH Thanh Hương)/Tin tức nhà trường/
Trường Tiểu học Thanh Hương thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2018-2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯƠNG

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học

Năm học 2018-2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

 

I

Số phòng học/số lớp

20/20

Sốm2/học sinh

 

II

Loại phòng học

 

-

 

1

Phòng học kiên cố

20

-

 

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

 

3

Phòng học tạm

 

-

 

4

Phòng học nhờ

 

-

 

III

Số điểm trường

 

-

 

IV

Tổng diện tích đất(m2)

9701

14,6

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập(m2)

4777m2

7,19

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1035

1,55

 

1

Diện tích phòng học (m2)

900

1,35

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

45

0,06

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

135

0,20

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

18

Số bộ/lớp

 

1

Khối lớp 1

5

1

 

2

Khối lớp 2

5

1

 

3

Khối lớp 3

3

1

 

4

Khối lớp 4

4

1

 

5

Khối lớp 5

3

1

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập(Đơn vị tính: bộ)

20

Số học sinh/bộ (33,2)

 

IX

Tổng số thiết bị

32

Sốthiết bị/lớp

 

1

Ti vi

2

0,003

 

2

Cát xét

4

0.006

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

3

0,45

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

5

0,007

 

5

Đàn

16

0,024

 

6

…..

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng(m2)

 

X

Nhà bếp

 

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích(m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

 

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

 

 

 

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Sốm2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩnvệ sinh*

2

 

2

 

0,05

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường Tiểu học, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Không

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

 

XIX

Tường rào xây

 

                                                          Thanh Hương, ngày14 tháng 9 năm 2018

                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

                                                                        Đỗ Thị Ngọc

 

Tác giả: ththanhhuong
http://hanam.edu.vn/data/11705119942913977664/tintuc/files/10.2018/C%C3%94NG KHAI C%C6%A0 S%E1%BB%9E V%E1%BA%ACT CH%E1%BA%A4T 2018-2019.doc
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Công khai giáo dục

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
Xem thêm...