Tin tức/(Trường TH Thanh Hương)/Tin tức Đội TNTP/
Liên đội trường Tiểu học Thanh Hương tổ chức 'Ngày hội mổ heo tổng kết mô hình xe đạp 1000 đồng'

Ngày 15/5/2018 Liên đội trường Tiểu học Thanh Hương tổ chức "Ngày hội mổ heo tổng kết mô hình xe đạp 1000 đồng

           
KẾT QUẢ MÔ HÌNH XE ĐẠP 1000 ĐỒNG
           
STT Lớp Sĩ số  Tổng   TB học sinh  Xếp thứ
1 1A 30      183,000      6,100.0 17
2 1B 35      700,000    20,000.0 3
3 1C 33      538,000    16,303.0 6
4 1D 32      165,000      5,156.3 18
5 1E 33      530,000    16,060.6 7
6 2A 32      451,000    14,093.8 8
7 2B 32      365,000    11,406.3 12
8 2C 29      205,000      7,069.0 15
9 3A 31      680,000    21,935.5 1
10 3B 27      532,000    19,703.7 4
11 3C 32      550,000    17,187.5 5
12 3D 31      346,000    11,161.3 13
13 4A 32      411,000    12,843.8 10
14 4B 35      446,000    12,742.9 11
15 4C 33      157,000      4,757.6 19
16 5A 31      400,000    12,903.2 9
17 5B 31      265,000      8,548.4 14
18 5C 29      631,000    21,758.6 2
19 5D 29      205,000      7,069.0 15
Tổng    7,760,000    

 

Một số hình ảnh trong ngày hội mổ heo

Tác giả: ththanhhuong
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Công khai giáo dục

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
Xem thêm...