Tin tức/(Trường TH Thanh Tâm)/Lễ khánh thành thư viện ý tưởng trẻ thơ năm 2017/
Sơ kết và phát thưởng kỳ 1, năm học 2015 - 2016

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT THANH LIÊM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số … /BC -THTT                                                                                  

                                                                  Thanh Tâm , ngày 20  tháng 01 năm 2016

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học : 2015 - 2016

I / Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

      1. Quy mô phát triển

 Khối

Số

 lớp

Số

 học sinh

Nữ

Học sinh

Khuyết tật

HS có hoàn cảnh

khó khăn

1

2

68

33

0

6

2

2

57

31

0

6

3

3

92

53

0

10

4

2

68

31

0

7

5

2

55

27

3

8

Cộng

11

340

175

3

37

*Học sinh khuyết tật : 03 em trong đó thiểu năng trí tuệ 03 em học lớp 5.

2. Phổ cập

          - Huy động trẻ em ở độ 6 tuổi vào lớp 1: 67 em đạt tỷ lệ 100%

- Số trẻ em ở độ tuổi 11 tốt nghiệp tiểu học; số trẻ em còn lại trong độ tuổi đang học ở các lớp tiểu học là 02 em.

- Kết quả PCGDTH ĐĐT: Đạt mức độ 2

- Kết quả PCGDTH : Đạt mức độ 3

*Đội ngũ giáo viên :

              + Tỷ lệ giáo viên trên lớp :  17/11 = 1,5

              + Tỷ lệ giáo viên lớp 1,2,3,4,5 / lớp : 12/11 = 1,1

                   + Trình độ đào tạo  : Trên chuẩn là   16/17 =  94,1% ; Đạt chuẩn là 1/17  = 5,9%

II/ Chất lượng và hiệu quả:

          1. Thống kê chất lượng học kỳ I: ( có bảng đính kèm).

2 . Đánh giá chung về chất lượng

a. Về nề nếp học sinh

- Nhà trường đã xây dựng và duy trì tốt nề nếp của học sinh.

- Giáo dục 100% học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ của học sinh tiểu học.

- Hoạt động Đội được thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm học. Vì vậy nhà trường không có học sinh vi phạm đạo đức và mắc các tệ nạn xã hội.

b. Đánh giá xếp loại  học sinh

- Đánh giá xếp loại học sinh theo đúng thông tư  30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/08/2014 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Phong trào hội học, hội giảng và giữ vở sạch chữ đẹp được giáo viên và học sinh tham gia tích cực, đạt hiệu quả.

- Đa số học sinh đã nắm được những yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của chương trình đổi mới từng khối lớp.

- Đánh giá quá trình học tập , sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục : 100% học sinh hoàn thành (trừ các môn học được đánh giá bằng bài kiểm tra định kì đã nêu ở mục 2 trong báo cáo).

c. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Nhà trường đã xây dựng và duy trì tốt thể dục giữa giờ, múa hát tập thể theo băng nhạc.Thực hiện nghiêm túc hoạt động ngoài giờ lên lớp 4 tiết/tháng.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc lao động vệ sinh trường lớp dảm bảo môi trường xanh - sạch  - đẹp.

- Tổ chức tốt các ngày cao điểm: Khai giảng; 20/11; 22/12, sơ kết học kỳ I.

- 100% các lớp học có đủ ánh sáng và quạt điện phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

d. Về dạy học hai buổi / ngày:

Khối lớp

9 buổi/tuần

10 buổi

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

1

0

0

2

68

2

2

57

0

0

3

3

92

0

0

4

0

0

2

68

5

0

0

2

55

Tổng

5

149

6

191

 

- Hàng thásng tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh giỏi, phát thưởng cho những em đạt giải viết chữ đẹp, đạt giải khảo sát.

- Trường có 04 học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh. Đó là: em Phạm Thị Phương Linh giải nhì; em Tạ Quang Bửu giải ba, em Nguyễn Ngọc Huy giải khuyến khích, em Phạm Thị Diệu Linh giải khuyến khích.

- Trường có 12 học sinh đạt giải ioe Tiếng Anh cấp huyện.

+ giải nhất 02: Đinh Hạnh Nguyên ( lớp  3); Phạm Thị Thanh Tâm ( lớp 3)

+ giải nhì 03: Nguyễn Hiền Thục (lớp 3); Nguyễn Ngọc Linh ( lớp 3), Nguyễn Khánh Huyền ( lớp 3).

+ giải ba 04: Nguyễn Ngọc Hưng ( lớp 3); Bùi Duy Anh ( lớp 4) ; Nguyễn Huyền Ly ( lớp 4); Phạm Thị Phương Linh ( lớp 5).

+ giải Khuyến khích 03: Doãn Thanh Mai ( lớp 4); Nguyễn Khánh Linh ( lớp 40; Nguyễn Ngọc Huy ( lớp 5).

   3. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Nhà trường tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện tốt nhất vè cơ sở vật chất để nhà trường luôn duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ I.

- Đến thời điểm tháng 01/2016 nhà trường tiếp tục được đầu tư và xây mới phòng học, phòng chức năng khu vệ sinh cho giáo viên và học sinh và hoàn thiện tường bao xung quanh trường với tổng kinh phí dự toán khoảng hơn 6 tỉ đồng.

        4.Công tác bồi dưỡng giáo viên:

+ Tổ chức có hiệu quả thi giáo viên dạy giỏi trường để giáo viên được học tập, trao đổi và thống nhất về nội dung, phương pháp giảng dạy các phân môn.

+ Taọ điều kiện cho giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện cấp huyện để học tập về chuyên môn, nâng cao trình độ tay nghề. Trường có một giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2015 – 2016, đó là cô giáo Nguyễn Thị Thân Thương.

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thiêm

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Thị Thiêm
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI GIÁO DỤC

Công khai giáo dục

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
Xem thêm...