16/03/2018

Liên đội nhà trường đã trao giấy chức nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng măng non cho 84 em đội viên lớp 5 và 75 em hoàn thành chương trình Dự bị đội viên nhi đồng lớp 3.

Tác giả: TH THANH THỦY

04/12/2017

Phát động phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: TH Thanh Thủy

06/11/2017

Học sinh trường tiểu học Thanh Thủy chăm sóc đình Ô cách

Tác giả: TH Thanh Thủy

20/10/2017

Chiều ngày 13/10/2017, Liên đội trường TH Thanh Thủy đã long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017 - 2018.

Tác giả: Trương Thị Thúy Hoa

09/10/2017

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC THANH THỦY TỔ CHỨC LỄ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUATHỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018

Tác giả: TH Thanh Thủy

GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...