Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 17

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

24/12

- Chào cờ đầu tuần

- Lên lớp. Thi TNTV cấp trường ( từ 7h30)

- Nộp báo cáo công tác tháng, báo cáo công tác Đội

 

 

- Lên lớp

 

 

 

Thứ ba

25/12

 

 

- Lên lớp

- Thi giải toán bằng TV ( từ 7h30)

- Lên lớp

 

 

Thứ tư

26/12

 

 

- Lên lớp

 

- Lên lớp

 

 

Thứ 5

27/12

 

- Lên lớp

- HT họp Đảng ủy triển khai NQ T1/2019

 

- Lên lớp

- SHCM Tiếng Anh tại TH Thanh Sơn ( đ/c Huyền dạy)

 

 

 

  Thứ 6

28/12

 

 

- Lên lớp

 - Họp giao ban tuần

- HT họp HĐND phường ( kì họp thứ 8)

 

- Lên lớp

- HT họp PGD

- SHCM TPT cấp thành phố tại trường

 

 

 

Thứ 7

29/12

 

 

 

 

 

Chủ nhật

30/12

 

 

 

 

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)