Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

13/05

 

 

-Chào cờ đầu tuần

-Lên lớp

-Nhận giấy xác nhận HTCTTH   ( N.Hằng)

-Nộp kế hoạch Đại Hội Cháu ngoan Bác Hồ

 

-Lên lớp

-Hoàn thành chỉ tiêu quỹ trợ giúp nhân đạo năm 2019 ( đ/c Hương -2.405 K)

 

 

Thứ ba

14/05

-         Lên lớp

-Nộp kết quả tổng hợp môn Toán,TV, TA về PGD (HP)

-Nộp đánh giá chuẩn GV, chuẩn quản lí.

-Lên lớp

-GV nộp danh sách HS được khen thưởng, DS HS HTCTTH, HTCTLH để HT kiểm tra.

-Nộp hồ sơ công nhân BDTX về PGD

 

 

Thứ tư

15/05

 

-Lên lớp

-Hoàn thành số liệu trên hệ thống CSDL ( GV)

 -Lên lớp

đ/c Duyên nghỉ sáng 

 

Thứ 5

16/05

 

 

 

- Lên lớp

- Hoàn thành số liệu trên hệ thống CSDL ( trước 16h00) 

 

 

- Lên lớp

- Đại Hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội ( Trù bị )

 

 

  Thứ 6

17/05

 

- Lên lớp

- Đại Hội chính thức : Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ cấp Liên đội

- Lên lớp

 - Nộp báo cáo TK năm học về PGD ( HT)

-Nộp hồ sơ phân hạng trường

 

 

Thứ 7

18/05 

  

  

 

 

Chủ nhật

19/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)