Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

01/04

 

- Chào cờ đầu tuần.

- Lên lớp.

 

- Lên lớp

 

 

Thứ ba

02/04

 

 

- Lên lớp

 

- Lên lớp

 

 

Thứ tư

03/04

 

 

- Lên lớp

- SHCM tổ: Ra đề KTĐK cuối kỳ II theo 4 mức độ

 

- Lên lớp

 

 

Thứ 5

04/04

 

 

- Lên lớp

- HS tham gia Olympic môn học cấp thành phố

Sáng : Rung chuông vàng tại TT Thanh thiếu nhi ( đ/c Thủy, Huyền dẫn HS , HT + HP dự).

 

- Lên lớp

- HS tham gia Olympic môn học cấp thành phố

- Thi viết tại TH Minh Khai. ( đ/c Ngà + N.Mai đi coi)

 - đ/c Ngà nghỉ sáng giỗ bố

 

  Thứ 6

05/04

 

 

- Lên lớp

- Họp giao ban tuần.

- HT họp phường triển khai nhiệm vụ của địa phương. 

 

- Lên lớp

- Nộp danh sách HS tham gia thi TNTV ( đ/c HP)

 

 

Thứ 7

06/04 

-HS tham gia trải nghiệm tại TTGD Earahouse.

-HS tham gia trải nghiệm tại TTGD Earahouse.

 

 

 

Chủ nhật

07/04

 

 

 

 

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)