Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

21/01

- Lên lớp.

- Chấm môn Tiếng Anh

 

 

- Lên lớp

- Nộp danh sách trẻ sinh năm 2013 cho HT ( HP)

 

 

 

Thứ ba

22/01

 

 

- Lên lớp

- Chấm môn Tiếng Anh .

- Lên lớp

- Hoàn thành số liệu trên hệ thống CSDL trước 16h00

 

 

Thứ tư

23/01

 

 

- Lên lớp

- Nộp tổng hợp KQKTĐK ( văn bản + trực tuyến ) + Nộp đề và hướng dẫn chấm Toán + TV.

- Khám sức khỏe cho HS toàn trường

- Lên lớp

- Hoàn thành số liệu trên hệ thống CSDL trước 16h00

 

 

Thứ 5

24/01

 

- Lên lớp

- Nộp báo cáo sơ kết HKI . Báo cáo công tác Đội, ba bài giảng E-learning

 

- Lên lớp

 

 

 

  Thứ 6

25/01

 

 

- Lên lớp

 - Họp HT ( 8h00 tại PGD)

 

- Lên lớp

- Họp giao ban công tác Đội tại TH Liêm Chính

 ( 14h:  đ/c Ngà)

 

 

 

Thứ 7

26/01

 

 

 

 

 

Chủ nhật

27/01

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)