Bạn cần biết

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

Biểu mẫu 05

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

THÔNG BÁO

 

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018 – 2019

 

 STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

  Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

  Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kin tuyn sinh

137

129

113

92

80

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tích cực. Với CMHS thông qua sổ liên lạc.  

 - Học sinh tích cực học tập và rèn luyện, chủ động khám phá kiến thức.

- Thực hiện nghiêm túc các Nội quy của nhà trường  

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Đủ phòng học cho học sinh  lớp/ phòng. Các phòng học bộ môn duy trì, hoạt động thường xuyên, phục vụ cho việc dạy - học (Phòng nghe nhìn, phòng Tin học, phòng dạy Mĩ thuật, phòng dạy Hát nhạc .   

 

V

Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 

 - Về kiến thức, kĩ năng và các hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt.

 - Về phẩm chất: Xếp loại Tốt  và Đạt 100%.

 - Về  năng lực: Xếp loại Tốt và  Đạt: 100%.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

  

 - 100% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4.

- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học   

 

 

Thanh Tuyền, ngày 20 tháng 9 năm 2018 
 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                          Trần Thu Hằng

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)