Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

24/9

 

- Chào cờ đầu tuần   

- Lên lớp

- Lên lớp  

- Tổ chức cho HS vui tết trung thu tại lớp vào tiết 3

 

 

Thứ ba

25/9

 

- Lên lớp

- Lên lớp

 

 

Thứ tư

26/9

 

- Lên lớp

- Lên lớp

 

 

Thứ 5

27/9

 

- Lên lớp

- Lên lớp

 

 

Thứ 6

28/9

 

- Lên lớp

- Họp giao ban     (10h10’)

- Lên lớp

 

 

Thứ 7

29/9

 

 

 

 

 

Chủ nhật

30/9

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)