Bạn cần biết

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GD KỲ I, NĂM HỌC 2108- 2019

 

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

Học kì I - Năm học 2018 – 2019

(Kèm theo bảng Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ I)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

552

137

130

114

91

80

II

Số học sinh học 2 bui/ngày

552

137

130

114

91

80

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

552

137

130

114

91

80

1

Tốt (tỷ lệ so với tng số)

 

 

 

 

 

 

2

Đạt (t lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Cn c gng (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả hc tập

552

137

130

114

91

80

1

Hoàn thành tt (t lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

2

Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

3

Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp (t lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

a

Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

b

HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

2

Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 


  

Thanh Tuyền, ngày 25 tháng 01 năm 2019  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Trần Thu Hằng

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)