Bạn cần biết

Lịch công tác KTĐK

LỊCH CÔNG TÁC KTĐK

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

06/05

-Kiểm tra định kì cuối KH II khối 2+4

 

-Kiểm tra định kì cuối KH II khối 1+3

- Nhập số liệu trực tuyến sửa chữa nhà vs ( KT)

 

 

Thứ ba

07/05

- Kiểm tra định kì cuối KH II khối 5

- N.Hằng nhận sách T.A tại PGD

- Làm phách

- HT nhận đề T.A khối 3,4,5 tại PGD ( 14h00)

- Đăng kí bổ sung sách 2019-2020

 

 

Thứ tư

08/05

 

- Kiểm tra định kì cuối KH II  tiếng Anh khối 3

- KT đọc ( KN nói)

- Phòng 1 khối 3

- GV chấm bài KTĐK

- Nộp báo cáo kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tại đơn vị ( HP)

 

 

Thứ 5

09/05

 

-Kiểm tra định kì cuối KH II  Tiếng Anh khối 4

 

 

- Đ/c N.Hằng nhận sách tại PGD

- GV chấm bài KTĐK

- Nhận sách tại PGD

( N.Hằng 14h00) 

-Rà soát nâng lương đợt I/2019 (HT + KT)

 

 

  Thứ 6

10/05

 

-Kiểm tra định kì cuối KH II  Tiếng Anh khối 5

 

 -GV chấm bài KTĐK , lên điểm, thống kê.

-Hoàn thành biểu trực tuyến thống kê GV cuối năm ( HT) 

 

Thứ 7

11/05 

  

  

 

 

Chủ nhật

12/05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)