Bạn cần biết

Công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019
      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  PHỦ LÝ
        TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN
 DANH SÁCH ĐÃ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 
 
TT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở Ghi chú
1 Đoàn Thúy  Anh 01/01/2012 Đoàn Văn Vọng Nguyễn Thị Duyên Tổ 1- T. Tuyền  
2 Lại Quý  Anh 04/04/2012 Lại Văn Giang Hoàng Thị Phương Tổ 1- T. Tuyền  
3 Mai Ngọc  Ánh 21/01/2012 Mai Văn Hưng Trần Thị Oanh Tổ 1- T. Tuyền  
4 Trần Thị Minh  Ánh 23/01/2012 Trần Tất Trung Trịnh Thị Quý Tổ 1- T. Tuyền  
5 Nguyễn Gia  Bảo 01/11/2012 Nguyễn Trọng Khánh Nguyễn Thị Thu Tổ 6- T.Tuyền  
6 Hoàng Minh  Chuyên 06/05/2012 Hoàng Văn Tùng Trần Thị Huyền Tổ 2- T. Tuyền  
7 Quách Vũ  Cường 03/12/2012 Quách Văn Hùng Vũ Thị Hương Tổ 1- T. Tuyền  
8 Nguyễn Ánh  Doan 08/05/2012 Nguyễn Văn Tuất Nguyễn Thị Hiền  Tổ 1- T. Tuyền  
9 Nguyễn Minh Đạt 26/06/2012 Nguyễn Chí Uyển Bùi Thị Vĩnh Tổ 2- T. Tuyền  
10 Nguyễn Hải  Đăng 20/03/2012 Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Thị Thắm Tổ 7- T.Tuyền  
11 Vũ Trường  Giang 08/08/2012 Vũ Văn Tiên Trịnh Thị Xuân Tổ 1- T. Tuyền  
12 Hoàng Thùy  Lâm 12/05/2012 Hoàng Đức Nhuận Vũ Thị Duyên Tổ 7- T.Tuyền  
13 Bùi Khánh  Linh 06/03/2012 Bùi Văn Hiệp Đỗ Thị Thiện Tổ 1- T. Tuyền  
14 Nguyễn Vũ Ngọc  Linh 04/04/2012 Nguyễn Thế Hanh Vũ Thị Kim Oanh Tổ 1- T. Tuyền  
15 Nguyễn Phương  Linh 16/08/2012 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Thu Hoài Tổ 1- T. Tuyền  
16 Trần Lê Thùy Linh 12/06/2012 Trần Văn Tuyến Lê Thị Đảm Tổ 2- T. Tuyền  
17 Nguyễn Tài  Lộc 06/07/2012 Nguyễn Văn Phúc Lại Thị Rinh Tổ 1- T. Tuyền  
18 Lã Thị Linh Chi  Na  20/10/2012 Lã Văn Thìn Trần Thị Liên Tổ 2- T. Tuyền  
19 Đinh Hải  Nam 19/03/2012 Đinh Văn Thành Nguyễn T.Thu Hà Tổ 1- T. Tuyền  
20 Đinh Việt  Nam 24/07/2012 Đinh Văn Cảnh Nguyễn THị Nhung Tổ 7- T.Tuyền  
21 Đinh Thị Lan   Nhi 29/10/2012 Đinh Tuấn Anh Nguyễn Thị Lan Tổ 2- T. Tuyền  
22 Hoàng Nam  Thanh 1/05/2012 Hoàng Văn Thu Nguyễn Thị Vinh Tổ 7- T.Tuyền  
23 Hoàng Đức  Toàn 12/07/2012 Hoàng Đức Anh Trương Thị Nga Tổ 2- T. Tuyền  
24 Nguyễn Thùy  Trang 02/03/2012 Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Thị Thắm Tổ 1- T. Tuyền  
25 Nguyễn Minh  Chí 07/10/2012 Nguyễn Huy Hành Nguyễn Thị Mai Tổ 2- T. Tuyền  
26 Nguyễn Hoàng  Tùng 17/05/2012 Nguyễn Văn Thiện Trần Thị Thắm Tổ 7- T.Tuyền  
27 Nguyễn Thu  Diệp 22/03/2012 Nguyễn Văn Dáng Nguyễn Thị Hậu Tổ 1- T. Tuyền  
28 Lại Nguyệt 23/06/2012 Lại Anh Tuấn Nguyễn Thị Trà Tổ 1- T. Tuyền  
29 Trương Nguyễn Hoàng  Minh 06/08/2012 Trương Văn Dũng Nguyễn Thị Oanh Tổ 1- T. Tuyền  
30 Hoàng Thị Phương Mai 09/11/2012 Hoàng Văn Niên Hà Thị Xinh Tổ 1- T. Tuyền  
31 Ngô Thị Kim  Ngân 26/01/2012 Ngô Văn Quyết Phạm Thị Duyên Tổ 1- T. Tuyền  
32 Đỗ Văn  Nghĩa 29/05/2012 Đỗ Tiến Sỹ Nguyễn Thị Hiền Tổ 1- T. Tuyền  
33 Nhâm Nguyễn Quỳnh  Nhung 21/01/2012 Nhâm Xuân Trường Nguyễn Thị Diệu Tổ 1- T. Tuyền  
34 Nguyễn Anh  Thái 26/12/2012 Nguyễn Hải Hưng Lê Thị Thảnh Tổ 1- T. Tuyền  
35 Nguyễn Ngọc Huyền  Trang 30/03/2012 Nguyễn Đức Tâm Trần Thị Nga Tổ 1- T. Tuyền  
36 Nguyễn Xuân  15/09/2012 Nguyễn Xuân Giang Đinh Thị Hoan Tổ 1- T. Tuyền  
37 Nguyễn Vũ Thanh  Vân 16/04/2012 Nguyễn Huy Duy Nguyễn Thị Huyền Tổ 1- T. Tuyền  
38 Nguyễn Quang  Vinh 18/5/2012 Nguyễn Văn Chiến Lại Thị Tươi Tổ 1- T. Tuyền  
39 Nguyễn Bảo  Anh 31/08/2012 Nguyễn Minh Tuyền Lê Thị Hoa Tổ 3- T. Tuyền  
40 Nguyễn Ngọc Diệp 22/06/2012 Nguyễn Quang Phòng Đinh Thị Khánh Tổ 3- T. Tuyền  
41 Hoàng Ngân Khánh 06/11/2012 Hoàng văn Thịnh  Phạm Thị Huệ Tổ 3- T. Tuyền  
42 Nguyễn Thị Phương  Nhi 19/01/2012 Nguyễn Văn Cường Hoàng T.Vân Anh Tổ 3- T. Tuyền  
43 Hoàng Hồng  Thái 25/06/2012 Hoàng VĂn Hùng Quách Thị Bích Tổ 3- T. Tuyền  
44 Nguyễn Tiến  Đạt 06/01/2012 Nguyễn Văn Dương Nguyễn Thị Hiên Tổ 6- T. Tuyền  
45 Nguyễn Thành  Đạt 20/02/2012 Nguyễn Văn Phệ Đoàn Thị Thoa  Tổ 6- T. Tuyền  
46 Nguyễn Thị Hương  Giang 17/11/2012 Nguyễn Văn Tuấn  Nguyễn Thị Hoa Tổ 6- T. Tuyền  
47 Nguyễn Minh Khánh 02/09/2012 Nguyễn Minh Hải Hoàng Thị Tươi Tổ 6- T. Tuyền  
48 Hoàng Thị Diệu  Linh 19/08/2012 Hoàng Văn Trường Đồng Thị Thuần Tổ 6- T. Tuyền  
49 Nguyễn Duy  Nam 25/02/2012 Nguyễn Duy Tỉnh Hoàng Thị Phương Tổ 6- T. Tuyền  
50 Hoàng Thị Thu Phương 21/04/2012 Hoàng Văn Hiên Hoàng Thị Ngoan Tổ 6- T. Tuyền  
51 Hoàng Tấn   Sang 28/02/2012 Hoàng Văn Hà Nguyễn T.Thu Hương Tổ 6- T. Tuyền  
52 Nguyễn Trí  Siêu 03/12/2012 Nguyễn Văn Trinh Trịnh Thị Thông Tổ 6- T. Tuyền  
53 Nguyễn Tiến  Thành 03/01/2012 Nguyễn Văn Thanh Đào Thị Hòa Tổ 6- T. Tuyền  
54 Nguyễn Thị Huyền  Chang 16/04/2012 Nguyễn Văn Trình Nhữ Thị Thắm Tổ 6- T. Tuyền  
55 Hoàng Bảo Trân 27/02/2012 Hoàng Văn ý Nguyễn Thị Bích Tổ 6- T. Tuyền  
56 Hoàng Thiên  Bảo 25/04/2012 Hoàng Văn Dũng Lê Thị Hương Tổ 6- T. Tuyền  
57 Hoàng Thành  Công 14/01/2012 Hoàng Văn Hòa Nguyễn Thị Hương Tổ 6- T. Tuyền  
58 Nguyễn Bảo  Ngọc 14/12/2012 Nguyễn Văn Thùy Phạm T.Kiều Oanh Tổ 1- T. Tuyền  
59 Nguyễn Thị Yến  Phương 11/07/2012 Nguyễn Văn Thuyết Nguyễn Thị Thủy Tổ 1- T. Tuyền  
60 Trần Phương  Anh 10/09/2012 Trần Văn Vượng Phạm Thị Hằng Tổ 2- T. Tuyền  
61 Triệu Thị Xuân  Anh 18/01/2012 Triệu Văn Khánh Lã Thị Bích Thủy Tổ 2- T. Tuyền  
62 Nguyễn Tuấn  Cường 16/01/2012 Nguyễn Văn Son Nguyễn Thị Vui Tổ 2- T. Tuyền  
63 Lê Đức  Minh 29/10/2012 Lê Bá Lương Đào Thị Hà Tổ 2- T. Tuyền  
64 Lê Thị Hồng  Ngọc 02/07/2012 Lê Văn Thùy Trần T.Thùy Linh Tổ 2- T. Tuyền  
65 Phạm Hoàng Khánh  Ngọc 07/07/2012 Phạm Văn Sinh Trần Thị Hoài Tổ 2- T. Tuyền  
66 Phạm Khánh  Ngọc 11/05/2012 Phạm Thanh Lâm Hoàng Thị Tân Tổ 2- T. Tuyền  
67 Trần Đại  Phát 16/04/2012 Trần Cao Đáp Nguyễn Thị Như Tổ 2- T. Tuyền  
68 Trần Văn  Phú 26/02/2012 Trần Văn Tới Nguyễn Thị Thâm Tổ 2- T. Tuyền  
69 Trần Long  Thuyết 12/08/2012 Trần Văn Kiên Vũ Thị Thuận Tổ 2- T. Tuyền  
70 Lê Thị  Thư 06/09/2012 Lê Văn Bạn Lã Thị Hà Tổ 2- T. Tuyền  
71 Lã Quốc  Trung 22/11/2012 Lã Văn Chiến Đinh Thị Đào Tổ 2- T. Tuyền  
72 Nguyễn Xuân  Trường 27/04/2012 Nguyễn Xuân Toàn Vũ Văn Xuyến Tổ 2- T. Tuyền  
73 Nguyễn Ngọc  Tùng 10/6/2012 Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Thị Hồng Tổ 2- T. Tuyền  
74  Bùi Ánh  Tuyết 24/07/2012 Bùi Duy Nam Hoàng Thị Nhan Tổ 2- T. Tuyền  
75 Lê Trà  Vy 24/02/2012 Lê Văn Như Đoàn Thị Giang Tổ 2- T. Tuyền  
76 Nguyễn Triệu  Vy 25/02/2012 Nguyễn Văn Mão Nguyễn Thị Phượng Tổ 2- T. Tuyền  
77 Nguyễn Hải Long 03/04/2012 Nguyễn văn Dương Nguyễn T.Thu Hà Tổ 4- T. Tuyền  
78 Phạm Thị Thúy  Nga 09/04/2012 Phạm Văn Anh Phạm Thị Thúy Tổ 4- T. Tuyền  
79 Phạm Thị Thúy Ngân 09/04/2012 Phạm Văn Anh Phạm Thị Thúy Tổ 4- T. Tuyền  
80 Hoàng Đức  Thiện 12/08/2012 Hoàng Văn Sơn  Hoàng Thị Thắm Tổ 4- T. Tuyền  
81 Đinh Khánh  Vân 21/05/2012 Đinh Văn Thủy Thiệu Thị Thu Tổ 6- T. Tuyền  
82 Nguyễn Quang  Duy 16/05/2012 Nguyễn Văn  Cường Nguyễn Thị Thơm Tổ 6- T. Tuyền  
83 Phạm Thị Phương  Thoa 25/04/2012 Phạm Xuân Thủy Nguyễn Thị Thắm Tổ 7- T.Tuyền  
84 Nguyễn Trung  Kiên 24/08/2012 Nguyễn văn Hành Nguyễn Thị Quý Tổ 7- T.Tuyền  
85 Đinh Thị Anh  Thư 14/07/2012 Đinh Tiên Phong Nguyễn Thị Trang Tổ 7- T.Tuyền  
86 Nguyễn Huyền Yến Ngọc 24/07/2012 Nguyễn Văn Đại Nguyễn T.Thu Huyền Tổ 7- T.Tuyền  
87 Nguyễn Anh  Quân 21/12/2012 Ko bố Nguyễn Thị Hồng Tổ 7- T.Tuyền  
88 Nguyễn Ngọc  Vân 07/05/2012 Nguyễn Mạnh Hồng Nguyễn Kim Thoa Tổ 7- T.Tuyền  
89 Nguyễn Thị Kim  Anh 12/12/2012 Nguyễn Văn Trung Nguyễn Thị Tuyến Tổ 4- T. Tuyền  
90 Phạm Thị Phương  Anh 28/12/2012 Nguyễn văn Tuyến  Nguyễn Thị Tính Tổ 4- T. Tuyền  
91 Phạm Văn Duy 03/11/2012 Phạm Văn Dùng Phạm Thị Mai Tổ 4- T. Tuyền  
92 Hoàng Hải  Đăng 27/12/2012 Hoàng Mạnh Tuân Trần Thu Huyền Tổ 4- T. Tuyền  
93 Nguyễn Tùng Lâm 06/12/2012 Nguyễn Văn Hân Hoàng Thị Lan Tổ 4- T. Tuyền  
94 Phạm Thu  Ngân 28/09/2012 Phạm Văn Tuân Nguyễn Thị Vân Tổ 4- T. Tuyền  
95 Phạm Minh  Hoàng 23/09/2012 Phạm Minh Thúy Nguyễn Thị Thắm Tổ 5- T. Tuyền  
96 Nguyễn Minh  Hiếu 10/09/2012 Nguyễn Văn Đường Nguyễn Thị Liên Tổ 5- T. Tuyền  
97 Nguyễn Tiến  Dũng 24/07/2012 Nguyễn Viết Hoan  Nguyễn T.Kim Thoan Tổ 5- T. Tuyền  
98 Lại Hiền  Lương 25/10/2012 Lại Văn Dũng Lê Thị Tâm Tổ 5- T. Tuyền  
99 Đinh Trần Thanh  Mai 30/01/2012 Đinh Văn Dũng Trần Thị Miền Tổ 5- T. Tuyền  
100 Hoàng  Văn  Nhân 08/04/2012 Hoàng văn Cảnh Nguyễn Thị Châm Tổ 5- T. Tuyền  
101 Hoàng Quỳnh  Như 25/10/2012 Hoàng Văn Tân Phạm Thị Lan Tổ 5- T. Tuyền  
102 Hoàng Thanh  Sơn 17/11/2012 Hoàng Xuân Trường Nguyễn Thị Huế Tổ 5- T. Tuyền  
103 Phạm Anh Thư 09/07/2012 Phạm Văn Tiến Phạm Thị Xuân Tổ 5- T. Tuyền  
104 Nguyễn Phú  Trọng 15/10/2012 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Hải Hà Tổ 5- T. Tuyền  
105 Hoàng Ánh  Tuyết 28/02/2012 Hoàng Văn Hoan Hà Thị Sen Tổ 5- T. Tuyền  
106 Nguyễn Thị  Uyên 30/10/2012 Ko có Nguyễn Thị Tâm Tổ 5- T. Tuyền  
107 Nguyễn Thị Bảo  Yến 03/10/2012 Nguyễn Văn Thuấn  Nguyễn Thị Hồi Tổ 5- T. Tuyền  
108 Trịnh Minh Châu 22/11/2012 Trịnh Thanh Bình Nguyễn Thị Hà Tổ 7- T.Tuyền  
109 Nguyễn Thị Hà  Chi 03/08/2012 Nguyễn văn Công Nguyễn Thị Tuyến Tổ 7- T.Tuyền  
110 Nguyễn Minh  Duy 06/06/2012 Nguyễn Văn Giang Đinh Thị Mai Tổ 7- T.Tuyền  
111 Đinh Tùng Giang 16/10/2012 Đinh Văn Đông Trịnh T.Thu Hương Tổ 7- T.Tuyền  
112 Nguyễn Ngọc  Lân 25/02/2012 Nguyễn Văn Thấu Nguyễn T.Thu Hiền Tổ 7- T.Tuyền  
113 Nguyễn Quỳnh  Như 16/9/2012 Nguyễn Hữu Thắng Nguyễn Thị Thu Tổ 7- T.Tuyền  
114 Chu Anh  31/12/2012 Chu Văn Đăng Nguyễn Thị Phương Tổ 7- T.Tuyền  
115 Phạm Thanh  Tùng 26/05/2012 Phạm Văn Quyết Lại Thị Huế Tổ 7- T.Tuyền  
116 Nguyễn Hà  Tuyền 27/09/2012 Nguyễn Văn Tưởng Trần Thị Thanh Tổ 7- T.Tuyền  
117 Nguyễn Hải  Yến 28/10/2012 Nguyễn Xuân Hải Phạm Thị Thủy Tổ 7- T.Tuyền  
118 Nguyễn Tuấn  Anh 12/06/2012 Nguyễn Văn Kế Hoàng Thị Thu Hà Tổ 7- T.Tuyền  
119 Nguyễn Hoàng Ngọc  Linh 20/05/2012 Nguyễn văn Trường Vũ Thị Ngọc Ánh Tổ 5- T. Tuyền  
120 Đào Trần Ngọc  Huyền 23/03/2012 Đào Thế Kỷ Trần Thị Xuân Tổ1- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
121 Trần Minh  Châu 01/03/2012 Trần Hữu Chính  Vũ Kim Lan Tổ 1- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
122 Hoàng Hào  Nam 24/01/2012 Hoàng Văn Việt Đào Thị Ngân Tổ 1- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
123 Hoàng Trọng  Sang 20/06/2012 Hoàng Văn Tuấn Lại  Thị Hải Tổ 3 - T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
124 Nguyễn Thành  Nam 19/10/2012 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Hà Tổ 3 - T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
125 Trương Ngọc  Diệp 09/11/2012 Trương Thế Bình Đinh Thị Anh Đào Tổ 1- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
126 Nguyễn Thanh  Phú 25/02/2012 Nguyễn Thanh Phương Đoàn Thị Hiểu Tổ 6- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
127 Hoàng Xuân  Lộc 13/06/2012 Hoàng Thế Nguyên Hoàng Thị Liên Tổ 6- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
128 Nguyễn Việt  Hùng 21/12/2012 Nguyễn Văn Điền Nguyễn Thị Hoa Tổ 2 -T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
129 Lại Hồng Dương 16/06/2012 Lại Xuân Kỷ Nguyễn Thị Nguyệt Tổ 6 - T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
130 Nguyễn Ngọc Hải  Vân 19/07/2012 Nguyễn Thái Bình Nguyễn Thị Hồng Tổ 3 - T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
131 Hoàng Gia  Bảo 09/12/2012 Hoàng Minh Dương Nguyễn Thị Hường Tổ 7- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
132 Đoàn Phú  Quân 25/12/2012 Đoàn Phú Bằng Phạm Thị Hương Tổ 5- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
133 Nguyễn Quỳnh  Anh 18/02/2012 Nguyễn Văn Kiên  Lâm Thị Thùy Linh Tổ 7- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
134 Hoàng Quỳnh Nga 07/07/2012 Hoàng văn Hiệp Lại Thị Hồng Tổ 7- T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
135 Trần Khánh Hoàng 10/01/2012 Trần Hồng Quảng Nguyễn Thị Xuân Tổ 6-T.Tuyền Phát sinh trong tuyến
136 Nguyễn Thị Thu  Thảo 13/10/2011  Nguyễn Văn Thường Nguyễn Thị Hậu Tổ 6 -T.Tuyền HSKT-Chậm phát triển trí tuệ, tim bẩm sinh, Không nói được, xin học muộn 1 năm
137 Nguyễn  Gia  Bảo 01/10/2012 Nguyễn Tuấn Anh Bạch Thị Trang Thanh Hà-TLiêm Trái tuyến
             
Tổng 137      
Trong tuyến 119      
Phát sinh trong tuyến 16          
Khuyết tật SN 2011 1          
Trái tuyến 1          
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  PHÊ DUYỆT      
Thanh Tuyền, ngày 23 tháng 8 năm 2018
TRƯỞNG PHÒNG      HIỆU  TRƯỞNG   
         
               
             
 
Trịnh Xuân Thắng      Trần Thu Hằng
Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)