Bạn cần biết

Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 12/8/2019 ĐẾN 16/8/2019

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

19/8

-Các lớp học KNS

-Ôn kiến thức, tổ chức các CLB môn học cho HS

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-Các đ/c HP+Thủy+Duyên+Hoa+Ngô Hằng tập huấn về Thư viện thân thiện từ 19-20/8/2019, các lớp 1A, 3A, 5B nghỉ

- GV K1 nhận sách Tiếng Anh K1+2 và phát cho HS (Cũ và mới)

-Các đ/c HP+Thủy+Duyên+Hoa+

Ngô Hằng tập huấn về Thư viện thân thiện

-Đ/c Hương thu tiền quỹ ủng hộ nạn nhân chất đọc da cam 2019 và nộp PGD

Ba

20/8

Các lớp học KNS

Ôn kiến thức, tổ chức các CLB môn học cho HS

-Các đ/c HP+Thủy+Duyên+Hoa+Ngô Hằng tập huấn về Thư viện thân thiện từ 19-20/8/2019, các lớp 1A, 3A, 5B nghỉ

-Khối 1 thực hiện tuần 0

 

-Các đ/c HP+Thủy+Duyên+Hoa+

Ngô Hằng tập huấn về Thư viện thân thiện

21/8

Các lớp học KNS

Ôn kiến thức, tổ chức các CLB môn học cho HS

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-HT dự hội nghị về công tác Bảo hiểm tại TP

 

Các lớp 1A, 3A, 5B học bù

TPT họp tổng kết công tác Đội tại TP

Năm

22/8

Các lớp học KNS

Ôn kiến thức, tổ chức các CLB môn học cho HS

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-Đ/c Ngô Hằng tập hợp danh sách HS các khối gửi, chỉnh sửa và in 1 bộ hoàn chỉnh cho HT

 

Các lớp 1A, 3A, 5B học bù

SHCM cấp trường về Tiết đọc thư viện: các đ/c tham gia tập huấn tại Sở triển khai. 100% GV dự

Sáu

23/8

Các lớp học KNS

Ôn kiến thức, tổ chức các CLB môn học cho HS

Kiểm tra 20 HS khối 2. Khối trưởng khối 2 ra đề, tổ chức kiểm tra lại từ 10h-11h, HP giám sát việc coi, chấm.

-Khối 1 thực hiện tuần 0

 

SHCM cấp trường về Tiết đọc thư viện: các đ/c tham gia tập huấn tại Sở triển khai. 100% GV dự

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)