Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

18/02

 

- Chào cờ đầu tuần.

- Lên lớp.

 

 

 

- Lên lớp

 

 

 

Thứ ba

19/02

 

 

- Lên lớp

- Nộp bài viết quý I/2019 gương điển hình tiên tiến

 

 

- Lên lớp

- GVCN khối 5 nộp DS học sinh tham gia Olympic môn học cấp TP

 

 

 

Thứ tư

20/02

 

 

- Lên lớp

 

 

- Lên lớp

 

 

 

Thứ 5

21/02

 

 

- Lên lớp

 

 

- Lên lớp

 

 

 

  Thứ 6

22/02

 

 

- Lên lớp

- Họp giao ban tuần

 

 

- Lên lớp

- SHCM T.A tại TH Liêm Chung ( đ/c Huyền + Hường) – 14h00

- SH chuyên đề công tác Đội tại TH Liêm Tiết       ( 14h00 – đ/c Ngà)

 

 

Thứ 7

23/02

 

 

 

 

 

Chủ nhật

24/02

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)