Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

10/09

 

- Chào cờ đầu tuần   

- Lên lớp

- Nộp báo cáo đội ngũ và phân công chuyên môn về tổ TH ( Hiệu trưởng).

- Lên lớp  

 

 

 

Thứ ba

11/09

 

- Lên lớp

- Lên lớp

 

 

Thứ tư

12/09

 

- Lên lớp

- Lên lớp

 

 

Thứ 5

13/09

 

- Lên lớp

- Kiểm tra nề nếp lớp học sách vở ĐDDH của HS

- Lên lớp

- Nộp kế hoạch BDTX về PGD.

- Nộp bài dự thi tìm hiểu Bộ luật hình sự.

 

 

Thứ 6

14/09

 

- Lên lớp

- Họp giao ban     (10h10’)

- Lên lớp

- Nộp báo cáo và danh sách HS lớp 1 nhận mũ Bảo hiểm

 

 

Thứ 7

15/09

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/09

 

 

 

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)