Bạn cần biết

THÔNG BÁO CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2108- 2019

 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ    
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN  

THÔNG BÁO
 
Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường trong HK 2, năm học 2018 – 2019
 
 
 STT Nội dung Chia theo khối lớp    
    Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3   Lớp 4 Lớp 5    
I Điều kiện tuyển sinh 137 130 115 91 80    
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Do Bộ GD&ĐT ban hành Do Bộ GD&ĐT ban hành Do Bộ GD&ĐT ban hành Do Bộ GD&ĐT ban hành Do Bộ GD&ĐT ban hành    
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh  
- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tích cực. Với CMHS thông qua sổ liên lạc.  
 - Học sinh tích cực học tập và rèn luyện, chủ động khám phá kiến thức.
- Thực hiện nghiêm túc các Nội quy của nhà trường  
     
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục  
- Đủ phòng học cho học sinh  lớp/ phòng. Các phòng học bộ môn duy trì, hoạt động thường xuyên, phục vụ cho việc dạy - học (Phòng nghe nhìn, phòng Tin học, phòng dạy Mĩ thuật, phòng dạy Hát nhạc .   
     
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được  
 - Về kiến thức, kĩ năng và các hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt.
 - Về phẩm chất: Xếp loại Tốt  và Đạt 100%.
 - Về  năng lực: Xếp loại Tốt và  Đạt: 100%.
     
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh   
 - 100% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4.
- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học   
     
  Thanh Tuyền, ngày 10 tháng 6 năm 2019  
 HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
                                   Trần Thu Hằng  

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)