Bạn cần biết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 26/8/2019 ĐẾN 29/8/2019

Thứ/ Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Hai

26/8

-Các lớp học KNS

-Ôn kiến thức, tổ chức các CLB môn học cho HS

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-Đ/c Hường VP làm lại Ê tê két tủ hồ sơ HS (Mỗi lớp 1 ngăn)

-HT dự hội nghị tổng kết NH 18-19 tại Sở

-100% GVCN hoàn thiện DS thu tiền và nộp tiền ôn hè về BP tài chính.

-Bàn giao, chuyển đồ dùng dạy học các lớp (Đ/c Ngô Hằng có biên bản bàn giao)

-Bàn giao hồ sơ học sinh các lớp (Đ/c Hà HP thu biên bản bàn giao và lưu trữ)

-Làm phổ cập (Đ/c HP chủ trì)

Ba

27/8

-Các lớp luyện tập ĐHĐN, luyện tập các bài hát phục vụ khai giảng (GVCN). Phụ trách 3C: Hường TA tập trung phòng đọc, 5C Huyền TA, tập trung VP, 4C Nhữ Mai.

-Thực hiện bài võ cổ truyền (GVCN+Đ/c Lê Mai)

-Tập trung đội hình toàn trường (Đ/c Ngà+ Đ/c Lê Mai +GVCN)

-Khối 1 thực hiện tuần 0

Họp GV (Từ 10h00) 100%  CB, GV, NV

GV các lớp mượn sách, tài liệu phục vụ dạy học (Đ/c Ngô Hằng có biên bản mượn trả).

Làm phổ cập

Kê bàn ghế, trang trí lớp học (Đ/c HP phân công cụ thể lớp phụ trách chính các phòng)

 

28/8

-Các lớp luyện tập ĐHĐN, luyện tập các bài hát phục vụ khai giảng (GVCN)

-Thực hiện bài võ cổ truyền (GVCN+Đ/c Lê Mai)

-Tập trung đội hình toàn trường (Đ/c Ngà+ Đ/c Lê Mai +GVCN)

-Duyệt đội trống+Đội văn nghệ (HT)

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-Kiểm tra CNTT GV tổ 1+Hường+Ngà+Mai+Mai

Làm phổ cập

Làm kiểm định chất lượng

Trang trí lớp học

 

Năm

29/8

-Các lớp luyện tập ĐHĐN, luyện tập các bài hát phục vụ khai giảng (GVCN)

-Thực hiện bài võ cổ truyền (GVCN+Đ/c Lê Mai)

-Tập trung đội hình toàn trường (Đ/c Ngà+ Đ/c Lê Mai +GVCN)

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-Kiểm tra CNTT GV tổ 2+3

Làm phổ cập

Làm kiểm định chất lượng

Trang trí lớp học, ổn định làm điểm hoa

 

Sáu

30/8

-Các lớp luyện tập ĐHĐN, luyện tập các bài hát phục vụ khai giảng (GVCN)

-Thực hiện bài võ cổ truyền (GVCN+Đ/c Lê Mai)

-Tập trung đội hình toàn trường (Đ/c Ngà+ Đ/c Lê Mai +GVCN)

-Duyệt ĐHĐN toàn trường (HT)

-Khối 1 thực hiện tuần 0

-Kiểm tra CNTT GV tổ 4+5+Huyền

Làm phổ cập

Làm kiểm định chất lượng

Trang trí lớp học

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)