Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

15/04


- Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương 10/03

 

- Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương 10/03

 

 

Thứ ba

16/04

 

- Lên lớp

 

 

- Lên lớp

 

 

Thứ tư

17/04

 

 

- Lên lớp

 -Tập huấn phần mềm kế toán quản lý các khoản thu ( đ/c Hường từ 17/04- 19/04 tại MN LKT ) – đ/c Hà họp CTCĐ

 

- Lên lớp

 

 

Thứ 5

18/04

 

 

- Lên lớp

 

 

- Lên lớp

- SHCM T.A cấp TP đặt tại trường ( đ/c Huyền, Hường dự SH)

 

 

  Thứ 6

19/04

 

 

- Lên lớp

- Họp giao ban tuần.

 

 

- Lên lớp

- HP + 3 GV lớp 5 dự SHCM cấp cụm tại TH Phù Vân

 

 

Thứ 7

20/04 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

21/04 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)