Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

22/10

 

- Chào cờ đầu tuần

- Lên lớp

- Lên lớp

 - HS thi cờ vua tại TH Minh Khai  

 

 

Thứ ba

23/10

 

- Lên lớp

- Lên lớp

 

 

Thứ tư

24/10

 

 

- Lên lớp

 

- Lên lớp

 

 

Thứ 5

25/10

 

- Lên lớp

 

- Lên lớp

 

 

 

Thứ 6

26/10

 

 

- Lên lớp

 - Họp hội đồng

 

- Lên lớp

 

 

 

Thứ 7

27/10

 

 

 

 

 

Chủ nhật

28/10

 

 

 

 

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)