Bạn cần biết

Lịch công tác tuần 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

29/04

Nghỉ lễ  30/04 + 01/05

Trực : đ/c Hường + Bảo vệ

 

Nghỉ lễ  30/04 + 01/05

Trực: đ/c Hường + Bảo vệ

 

 

Thứ ba

30/04

 Nghỉ lễ  30/04 + 01/05

Trực : đ/c Hiệu ph ó + Bảo vệ

Nghỉ lễ  30/04 + 01/05

Trực : đ/c Hiệu ph ó + Bảo vệ

 

 

Thứ tư

01/05

 

Nghỉ lễ  30/04 + 01/05

Trực : đ/c Hiệu trưởng + Bảo vệ

 Nghỉ lễ   30/04 + 01/05

Trực : đ/c Hiệu trưởng + Bảo vệ

 

 

Thứ 5

02/05

 

 

 

- Lên lớp ( bài thứ 2)

- Duyệt đề KTĐK học kì II

 

 

- Lên lớp ( bài thứ 3)

- Từ 13h30 đến 16h30

 

 

  Thứ 6

03/05

 

 

- Lên lớp ( bài thứ 4)

- Duyệt đề KT kĩ năng nói môn Tiếng Anh 

 


- Lên lớp ( bài thứ 5)

 - Từ 13h30  đến 16h30

- GVCN nộp dánh sách điểm KT đọc thành tiếng

 

 

Thứ 7

04/05 

 - Lên lớp ( bài thứ 6)

-Họp hội đồng

 

 - Lên lớp (các tiết còn lại)

Từ 13h30  đến 16h30

 

 

 

Chủ nhật

05/05

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)