Bạn cần biết

Lịch trực Tết

LỊCH TRỰC TẾT

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thứ

Ngày

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

 

Thứ hai

04/02

Nghỉ Tết Nguyên Đán

Trực Tết

đ/c: Hương + đ/c HT

 

Trực Tết

 đ/c: Hương + đ/c HT

 

 

Thứ ba

05/02

 

Trực Tết

 đ/c: HT + đ/c Phương

Trực Tết

đ/c: HT + đ/c Phương

 

 

Thứ tư

06/02

 

Trực Tết

đ/c: HP + đ/c Hoa

Trực Tết

 đ/c: HP + đ/c Hoa

 

 

Thứ 5

07/02

 

Trực Tết

 đ/c: HP + đ/c Thanh

Trực Tết

 đ/c: HP + đ/c Thanh

 

 

  Thứ 6

08/02

 

Trực Tết

 đ/c: Duyên

Trực Tết

đ/c: Duyên

 

 

Thứ 7

09/02

 

 

Trực Tết

 đ/c: Thủy

 

 Trực Tết

  đ/c: Thủy

 

 

Chủ nhật

10/02

 

 Trực Tết

đ/c: Đ.Hường

  Trực Tết

    đ/c: Đ.Hường

 

 

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)