Bạn cần biết

Thông báo về Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học năm học 2017-2018

Biểu mẫu 05

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

  Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

  Lớp 4

Lớp 5

     I

Điều kiện tuyển sinh

130

115

93

82

74

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

Do Bộ GD&ĐT ban hành

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, tích cực. Liên lạc qua sổ liên  

 - Học sinh tích cực học tập và rèn luyện, chủ động khám phá kiến thức.

-Thực hiện nghiêm túc các Nội quy của nhà trường  

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

 

- Đủ phòng học cho học sinh  lớp/ phòng. Các phòng học bộ môn duy trì, hoạt động thường xuyên, phục vụ cho việc dạy - học (Phòng nghe nhìn, phòng Tin học, phòng dạy Mĩ thuật, phòng dạy Hát nhạc.   

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

 - Về kiến thức, kĩ năng và các hoạt động giáo dục: 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt.

 - Về phẩm chất: Xếp loại Tốt  và Đạt 100%.

 - Về  năng lực: Xếp loại Tốt và  Đạt: 100%.

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

 

 - 100% trở lên học sinh hoàn thành chương trình lớp học đối với học sinh lớp 1,2,3,4.

- 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc Tiểu học   

 

                                                                                                                                                   


 

Thanh Tuyền, ngày 15 tháng 6 năm 2018 
 Thủ trưởng đơn vị

 

                          Trần Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)